Skip til primært indhold

Kontaktinformation, vejledninger mv.

Kontaktoplysninger, vejledninger og andre oplysninger fra Fælles Akut Modtagelse (FAM) til almen praksis og speciallæge praksis.

Fælles Akut Modtagelse (FAM) er Sygehus Sønderjyllands døgnåbne fælles indgang for alle akutte patienter og består af af en skadeklinik, Fælles Akut Modtagelsen (FAM 1) samt Fælles Akut Modtagelsen (FAM 2).

Klik på + for at se oplysningerne

Adresse

Aabenraa

Fælles Akut Modtagelse FAM 1
Skadestuen/FAM 1
Kresten Philipsens Vej 15
6200 Aabenraa

Sønderborg

Skadeklinikken
Sydvang 1
6400 Sønderborg

Tønder

Skadeklinikken
Carstensgade 6-10
6270 Tønder

Telefon og e-mail

Direkte numre:

Flowmaster

  • FAM: 79 97 11 30
  • Skadestuen: 79 97 12 30

Telefonisk specialistrådgivning til almen praksis.

Telefonnumrene er udelukkende forbeholdt almen praksis og bedes ikke udleveret.

Opkald fra patienter vil blive afvist.

Lægefaglig rådgivning 

Telefontid

Telefonnummer

Hvis egen læge er i tvivl om indlæggelse kan Fællesvisitationen kontaktes (kan omstille til vagthavende bagvagt døgnet rundt)

Der er mulighed for subakutte tider for områderne kirurgi og medicin. Disse tider er tilhørende de enkelte specialer men tildeles af Fællesvisitation. 

Ortopædkirurgi tilbyder også subakutte tider. Se yderligere information vedr. dette på følgende link: Kontaktinformation Ortopædkirurgi under punktet Ambulanttilbud/subakutte tider. 

Døgndækket 79 97 11 30

Sygeplejefaglig rådgivning 

Telefontid

Telefonnummer

Hvis der er tvivl om noget sygeplejefagligt på akutafdelingen herunder skadestuen, kan sygeplejerskerne på akutafdelingen kontaktes. Døgndækket 79 97 11 00 

Enhedens navn

Lokationsnummer

SHAK-kode

SOR-kode

SHS FAM Sengeafsnit (Aabenraa) 5790002003271 5000100 501281000016008
SHS Skadestue (Aabenraa) 5790002003318 5000108 501341000016007
SHS Skadeklinik (Sønderborg)  5790002003295 500010S 501371000016003
SHS Skadeklinik (Tønder) 5790002003301 500010T 501431000016005

Afdelingen består af Fælles Akut Modtagelse (FAM 2) og skadestuefunktion (FAM 1) samt skadeklinikker:

  • Akutafdeling med modtagelse af alle typer akutte patienter, både skader og indlæggelser.
  • Skadestue, traume og ortopædkirurgisk modtagelse, skadeklinikker.

Skadeklinikker er ikke lægebemandet, men bemandet med behandlersygeplejersker.

Fælles Akut Modtagelse (FAM 1) modtager alle akut indlagte patienter fra praktiserende læge eller lægevagt inden for kirurgiske, medicinske og ortopædkirurgiske, gynækologiske og kardiologiske områder.

Optageområdet for de kirurgiske, gynækologiske og ortopædkirurgiske patienter er hele Sønderjylland, for det medicinske område Aabenraa,Tønder og Haderslev.

FAM 1 modtager visiterede skader via Skadevagten 70 11 07 07 og 112-indlagte patienter.

Oversigt over afdelingens patientvejledninger

  • [Link til afsnitsside]
  • [Link til afsnitsside]

Afdelingsledelsen

Helle Overgaard

Chefsygeplejerske

Fælles Akut Modtagelsen


79 97 10 05

Eva Holtved

Cheflæge

Fælles Akut Modtagelsen


79 97 10 15

Afsnitsledelsen

Tine Erlandsen

Oversygeplejerske

Fælles Akut Modtagelsen


79 97 11 10

Vivian Rieder

Oversygeplejerske

Fælles Akut Modtagelsen


79 97 10 22

Anne Vind Vogt

Oversygeplejerske

Fælles Akut Modtagelsen


79 97 12 06

Mette Lønborg Eriksen

Oversygeplejerske

Fælles Akut Modtagelsen


79 97 11 52

Læger med speciale/ansvarsområde

Christian Backer Mogensen

Specialeansvarlig overlæge - medicinsk

Fælles Akut Modtagelsen


79 97 11 23

Christian Jacobsen

Specialeansvarlig overlæge - ortopædi

Fælles Akut Modtagelsen


79 97 10 10

Praksiskonsulent

Bent Kristensen

Praksiskonsulent

FAM, Bedøvelse og Intensiv, Ergo- og Fysioterapi


APPFWU02V