Skip til primært indhold

Kontakt

Kvalitetsafdelingen er inddelt i teams med hver deres ansvarsområder. Her finder du kontaktinformation til afdelingsledelsen og de forskellige teams.

Kontaktpersoner og teams

Ledelsen

Thomas Lund Sørensen

Kvalitets- og forbedringschef

Kvalitet


29 74 87 91

Teamets formål er at understøtte den organisatoriske og patientoplevede kvalitet på Sygehus Sønderjylland.

Teamets opgaveportefølje dækker håndtering og koordinering af Sygehus Sønderjyllands overordnede arbejde med brugerinddragelse. Teamet understøtter og faciliterer afdelingernes arbejde med bl.a. brugerinddragelse, frivillighed, Patient Rapporterede Oplysninger (PRO), Patient Ansvarlig Læge (PAL), Fælles Beslutningstagning og patienttilfredshed (LUP).

Inge Stokholm

Kvalitetskonsulent

Kvalitet


79 97 60 05

Michelle Wilhelmsen

Kvalitetskonsulent

Kvalitet


79 97 60 51

Annette Danielsen Jensen

Kvalitetskonsulent

Kvalitet


79 97 69 66

Mona Fladskjær Andersen

Chefkonsulent

Kvalitet


79 97 60 14

Mette Christiansen

Forbedringskonsulent

Kvalitet


79 97 68 24

Rikke Schmidt

Frivillighedskoordinator

Kvalitet


79 97 68 37

Teamets formål er at bidrage til at udvikle og fastholde organisatorisk og patientoplevet kvalitet på Sygehus Sønderjylland.

Teamets opgaveportefølje dækker data- og analyseopgaver, kræftområdet, organisationsændringer, analyser af kvalitetsdata, ledelsesinformation på kvalitetsområdet, projektkoordinering og sagsbehandling.

Michelle Wilhelmsen

Kvalitetskonsulent

Kvalitet


79 97 60 51

Annette Danielsen Jensen

Kvalitetskonsulent

Kvalitet


79 97 69 66

Teamets formål er at understøtte sygehusets ledelser i at sikre og udvikle organisatorisk, faglig og patientoplevet kvalitet ved bl.a. at udbrede og undervise i Den Syddanske Forbedringsmodel.

Tilgangen til forbedringer er baseret på LEAN principper og metoder, hvilke i høj grad bygger på forbedringsledelse og involverer medarbejdere, patienter og pårørende i det kontinuerlige forbedringsarbejde.

Teamets opgaveportefølje består bl.a. i at facilitere og afholde workshops, afdække patientforløb og arbejdsgangsanalyser, facilitere forandringsprocesser og vejlede i implementeringen af forbedringstiltag i organisationen.

Tine Ursin Grau

Forbedringskonsulent

Kvalitet


79 97 60 03

Mette Christiansen

Forbedringskonsulent

Kvalitet


79 97 68 24

Jette Skjellerup Struckmann

Forbedringskonsulent

Kvalitet


79 97 72 79

Bodil Møller

Forbedringskonsulent

Kvalitet


79 97 68 01

Rikke Schmidt

Frivillighedskoordinator

Kvalitet


79 97 68 37

Teamet understøtter viden og læring i forhold til forebyggelse af hospitalserhvervede infektioner på tværs af organisationen i samarbejde med mikrobiolog, nøglepersoner og afdelingsledelserne. Ligeledes er der etableret et formelt samarbejde med de kommuner, der har indgået en samarbejdsaftale.

Teamet udarbejder, godkender og udgiver infektionshygiejniske retningslinjer, samt overvåger forekomst af infektioner, smittespredning og resistensudvikling.

Hygiejnesygeplejerskerne er en del af Sygehus Sønderjyllands infektionshygiejneudvalg.

Hygiejnesygeplejersker


79 97 02 85

Mere information:

Hygiejnesygeplejersker træffes i dagtiden på hverdage.
Uden for dette tidsrum henvises til vagthavende mikrobiolog.

InfoNet-teamets primære formål er at administrere dokumenthåndteringssystemet InfoNet og bidrage til en stringent brug af dokumenthåndtering på Sygehus Sønderjylland. 

Teamet har en række IT-driftmæssige-, uddannelsesmæssige- og udviklingsmæssige opgaver som kræver kontinuerlig indsats.

Teamet repræsenterer sygehuset i det regionale arbejde med InfoNet (Koordinationsgruppen) og i den forbindelse arbejdet med datasikkerhed, tværgående retningslinjer, udviklingstiltag på systemniveau, samarbejde med leverandør og produktmanagere om udviklingsbehov. 

Tove Larsen

Kvalitetskonsulent

Kvalitet


79 97 60 32

Rikke Sønderskov Sørensen

Kvalitetskonsulent

Kvalitet


23 24 03 54

Teamets formål er at bidrage til at udvikle og fastholde klinisk, organisatorisk og patientoplevet kvalitet på Sygehus Sønderjylland.

Teamets opgaveportefølje dækker bl.a. understøttelse af metodekundskaber til kvalitets - og forbedringsarbejde f.eks. tradit, audit, survey, arbejdsgangsanalyser og pro- og reaktiv risikostyring, herunder afholdelse af dybdegående analyser ved alvorlige utilsigtede hændelser.

Teamet bistår til implementering af lokale, regionale og nationale kvalitetskrav og understøtter sygehusets forberedelse til sundhedsfaglige tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

 

Hanne Lyager

Kvalitetskonsulent

Kvalitet


79 97 60 13

Rikke Sønderskov Sørensen

Kvalitetskonsulent

Kvalitet


23 24 03 54

Teamets formål er at bidrage til at udvikle, implementere og fastholde klinisk læring og kvalitet.

Det administrative LKT-team skal sikre, at arbejdet med LKT tænkes sammen med det øvrige kvalitetsarbejde- og metoder på sygehuset, herunder også Den Syddanske Forbedringsmodel.  

Opgaver:

  • Sikre mulighed for at indsamle og anvende erfaringer fra LKT-arbejdet på SHS.
  • Understøtte og faciliteter arbejdet med kvalitetsudvikling og kvalitetsopfølgning i de respektive LKT'er.
  • Gensidig sparring og koordinering samt bidrage til læring, udvikling og spredning omkring LKT arbejdet på tværs af organisationen. 

Hanne Lyager

Kvalitetskonsulent

Kvalitet


79 97 60 13

Mona Fladskjær Andersen

Chefkonsulent

Kvalitet


79 97 60 14

Michelle Wilhelmsen

Kvalitetskonsulent

Kvalitet


79 97 60 51

Teamets formål er at bidrage til at udvikle, implementere og fastholde klinisk kvalitet. Det sker ved at understøtte og facilitere afdelingernes arbejde med kvalitetsudvikling og kvalitetsopfølgning på de kliniske kvalitetsdatabaser særligt RKKP.

Teamets opgaveportefølje dækker implementering og drift af kliniske kvalitetsdatabaser, opfølgning på RKKP-resultater samt rådgivning om anvendelse, opfølgning og organisering af området.

Mona Fladskjær Andersen

Chefkonsulent

Kvalitet


79 97 60 14

Michelle Wilhelmsen

Kvalitetskonsulent

Kvalitet


79 97 60 51

Annette Danielsen Jensen

Kvalitetskonsulent

Kvalitet


79 97 69 66

Teamets primære opgave er at koordinere indsatserne indenfor det tværsektorielle samarbejde i tæt samarbejde med nøglepersoner både eksternt og internt.  

Det tværsektorielle samarbejde mellem sygehuset, kommunerne og praksis er ikke alene grundlagt i sundhedsaftalerne, men også i den daglige kontakt mellem de tre sektorer. Sundhedsaftalerne spiller dog en væsentlig rolle, som er rammesættende for samarbejdet.  

Mona Fladskjær Andersen

Chefkonsulent

Kvalitet


79 97 60 14

Tove Larsen

Kvalitetskonsulent

Kvalitet


79 97 60 32

Inge Stokholm

Kvalitetskonsulent

Kvalitet


79 97 60 05

Kvalitet

Kresten Philipsens Vej 15, 6200 Aabenraa


79 97 00 00
APPFWU02V