Skip til primært indhold

Om afdelingen

Faktuel information om Kvalitet

Kvalitetsafdelingen bidrager til at udvikle, implementere og fastholde klinisk, organisatorisk og patientoplevet kvalitet på Sygehus Sønderjylland.

Afdelingens ansvarsområder er kvalitetsudvikling, Den Syddanske Forbedringsmodel, infektionshygiejne, patientsikkerhed, tværsektorielt samarbejde, brugerinddragelse, frivillighed samt strategisk og organisatorisk udvikling.

Afdelingens ansvarsområder er kvalitetsudvikling, Den Syddanske Forbedringsmodel, infektionshygiejne, patientsikkerhed, tværsektorielt samarbejde, brugerinddragelse, frivillighed samt strategisk og organisatorisk udvikling. Det er med dette udgangspunkt, at Kvalitet bidrager til at udvikle værdiskabende forbedringer på Sygehus Sønderjylland.

Kvalitetsafdelingen arbejder sammen med direktionen, afdelinger, afsnit, alle stabsfunktioner og alle i kvalitetsorganisationen. Derudover samarbejder afdelingen med Regionshuset og regionens øvrige sygehuse.

Kvalitet er inddelt i teams med hvert deres ansvarsområder.

Afdelingsledelsen

Thomas Lund Sørensen

Kvalitets- og forbedringschef

Kvalitet


29 74 87 91
APPFWU02V