Skip til primært indhold

Om afdelingen

Fakta om Logistik- og Patientservice

Logistik- og Patientservice på Sygehus Sønderjylland varetager områderne portører, sterilcentraler, lager, depotservice, informationer, rengøring, levering af uniformer, patienttøj og linned, vedligeholdelse af udendørsarealer samt vinduespolering.

I Logistik- og Patientservice på Sygehus Sønderjylland er vi mere end 200 engagerede og kompetente medarbejdere. Vi varetager logistik- og patientservice på hele Sygehus Sønderjylland, hvilket vil sige på sygehusene i Aabenraa, Sønderborg og Tønder. Vi er opdelt i 5 afsnit, der varetager ansvaret på tværs af matriklerne.
De 5 afsnit er:

  • Lager- og Depotservice, Sønderborg og Aabenraa
  • Sterilcentraler inkl. chauffører, Sønderborg og Aabenraa
  • Patientservice Sønderborg
  • Patientservice Aabenraa
  • Udliciterede områder og Informationer

Vi har et meget bredt ansvarsområde og afdelingen understøtter sygehusene ved at løse mange forskelligartede opgaver.
Vi varetager eksempelvis de patientrelaterede serviceopgaver, genbehandling af instrumenter til OP, affaldshåndtering, kapellerne, lagrene, internt vareflow, varemodtagelse, depotservice, transporter (internt mellem sygehusene og mellem sygehusene og de praktiserende læger i hele Sønderjylland), rengøring på de 3 sygehuse, vask af uniformer, linned og patienttøj samt vedligeholdelse af alle udendørsarealer.

Når man er en del af Logistik- og Patientservice er man serviceminded, og man forstår at jo bedre man kan understøtte sygehuset og de kliniske afdelinger, jo bedre kan de tage sig af patienterne og de pårørende.

Vi ønsker at Logistik- og Patientservice skal være et godt sted at være, og derfor prioriterer vi det fysiske og psykiske arbejdsmiljø højt - det må faktisk godt være sjovt at komme på arbejde.

Afdelingsledelsen

Thomas Nis Lorenzen

Logistikchef

Logistik- og Patientservice


799 70605
APPFWU02V