Skip til primært indhold

Region Syddanmarks Klimastrategi

Region Syddanmark arbejder aktivt med den grønne omstilling i geografien Syddanmark. Læs om Region Syddanmarks Klimastrategi, der sætter retning for regionens klimaindsatser

Klimaudfordringerne kræver langsigtede løsninger. Derfor arbejder regionen både med forebyggelse og tilpasning til klimaforandringerne og med indsatser inden for cirkulær økonomi, der skal fremme FN’s verdensmål og sikre et ansvarligt forbrug af regionens råstoffer.

Regionens klimaarbejde har tre mål for øje:

  • Nedbringe udledningen af CO2 og andre klimagasser i Region Syddanmark.
  • Omstilling til mere cirkulær økonomi med mere effektiv brug af ressourcer, herunder råstoffer.
  • Mindske negative konsekvenser ved forhøjede vandstande og ekstrem vejr.

Regionen samarbejder med borgere, virksomheder, kommuner, uddannelses- og forskningsinstitutioner og forsyningsselskaber på tværs af geografiske grænser – også den dansk-tyske.

Regionen har også fokus på at reducere sit eget klimaaftryk. Det gælder både i driften af regionens sygehuse, når regionen bygger nyt, og når regionen indgår aftaler om indkøb og transport.

Læs Region Syddanmarks Klimastrategi her: Klimastrategi

APPFWU01V