Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | Deutch English |

Sygehus Sønderjylland

Palliativt Team

Kontaktoplysninger, vejledninger og andre oplysninger til almen praksis og speciallæge praksis fra Palliativt Team.
 

 


Adresse

Sygehus Sønderjylland
Medicinske Sygdomme - Sønderborg/Tønder
Lungesygdomme og Kræftsygdomme
Palliativt Team
Sydvang 1
6400 Sønderborg

 


Telefon og e-mail

Hovednummer:

7997 3100

Direkte numre:

7997 3140 hverdage fra kl. 08.00-15.00

Fax:

7997 3089

E-mail:

palliativt.team@rsyd.dk

 


Specialistrådgivning

Telefonisk specialistrådgivning til almen praksis.

Telefonnumrene er udelukkende forbeholdt almen praksis og bedes ikke udleveret.

Opkald fra patienter vil blive afvist.
 

Rådgivning vedrørende Telefontid Telefonnummer
Palliation (hotline for læger til rådgivning om palliative problemerstilling Hverdage kl. 8.00 - 15.24 7997 3033
Palliativt vagtberedskab via vagthavende læge fra Palliativt Team, OUH Efter kl. 15.24 2117 1716 eller via omstillingen på OUH 65411885

 


Enhedens navn, lokationsnummer, SHAK-kode (SKS) og SOR-kode

 

Enhedens navn

Lokationsnummer

SHAK-kode

SOR-kode

SHS Palliativt Ambulatorium (Sønderborg)

5790002003912

5000619

504131000016001

 


Behandlingsspektrum

Det Palliative Team tilbyder behandling af uhelbredeligt syge patienter med komplekse palliative problemstillinger, for eksempel smerter, åndenød, kvalme, angst eller eksistentielle problemer.

Hvad kan teamet tilbyde?

Tværfaglig vurdering af patienter med behov for specialiseret palliativ indsats samt iværksættelse af behandling og opfølgning herpå. Rådgivning af fagpersoner i specielle eller generelle problemstillinger vedrørende palliation.

Undervisning af sundhedspersonale i både primær sektor og hospitalssektor.

Hvem kan henvise? 

Praktiserende læger samt læger på sygehuse.
Ved henvisning fra sygehus skal det noteres i epikrisen, at pt. er henvist til Det Palliative Team.

Hvem kan henvises?

Patienter bosiddende i det gamle Sønderjyllands amt, der lider af uhelbredelig fremadskridende sygdom og som har behov for specialiseret palliativ indsats.

Hvordan henvises?

Patienten kan henvises elektronisk eller via brev.

Af henvisningen skal fremgå:

  • Patientens data, inklusive adresse og telefonnummer.

  • Diagnose samt behandlingsforløb.

  • Hvilke symptomer og problemstillinger der giver behov for specialiseret palliativ indsats.

  • Patientens sociale situation.

  • Om patienten er tilmeldt samordnet pleje.

  • At patienten er informeret om og indforstået med at blive henvist.

Hvad sker der efter henvisningen er modtaget?

Alle henvisninger vurderes senest 3 dage efter modtagelsen. Ved behov for akut hjælp, kontakt teamet på telefon.

Patienten kontaktes med hensyn til planlægning af første besøg, som altid foretages af en læge og sygeplejerske.

Besøget kan foregå på hospitalsafdelingen, ambulant i et af vore ambulatorier eller i patientens eget hjem.

Det er mest hensigtsmæssigt, om en af patientens nærmeste pårørende deltager.

Eventuelt kan første kontakt foregå sammen med en hjemmesygeplejerske og/eller egen læge.

 


Ambulanttilbud

(Angivelse af hvilke ambulatorier der tilbydes, specialer, evt. åbningstider, visitation m.m.)

 


Særlige forhold

(Angivelse af opmærksomheder til almen praksis og speciallæge praksis, som ikke er nævnt under ovenstående punkter – eksempelvis særligt samarbejde med andre sygehusafdelinger)

 


Andet

>> Oversigt over afdelingens patientinformationer

 


Ledelse

Afdelingsledelse

 

Anette Brink
  Anette Brink
Oversygeplejerske
Anette.Brink@rsyd.dk
 
Frans Brandt Kristensen
  Frans Brandt Kristensen
Ledende overlæge
frans.brandt.kristensen@rsyd.dk

 

 

Afsnitsledelse

 

Georg Bollig, specialeansvarlig overlæge, palliation
 

Georg Bollig
Specialeansvarlig overlæge
georg.bollig@rsyd.dk

 
Bente Holm Laursen, afdelingssygeplejerske
 

Bente Holm Laursen
Afdelingssygeplejerske
bente.holm.laursen@rsyd.dk

 


Læger med speciale/ansvarsområde

 

Georg Bollig, specialeansvarlig overlæge, palliation   Georg Bollig
Specialeansvarlig overlæge, palliation
georg.bollig@rsyd.dk

 


Praksiskonsulent

 

Billede af person
 

Pia Therkildsen

pia-therkildsen@dadlnet.dk

 


Siden er sidst opdateret 13-04-2021
Sygehus SønderjyllandTilgængelighedserklæring | Om hjemmesiden | Sitemap | Kontakt os