Skip til primært indhold

Din funktion som H-læge

H-lægers funktioner i afdelingen for Kvindesygdomme og Fødsler

Klik på + for at se oplysningerne

H2 (forvagt)

Hverdage

kl. 08.00-15.24
eller
kl. 15.00-08.30

Weekender / helligdage

kl. 09.00-18.30
eller
kl. 18.00-09.30

H4 (bagvagt)

Hverdage

kl. 08.00-15.24
eller 
kl. 15.00-08.30

Weekender / helligdage

kl. 09.00-18.30
eller
kl. 18.00-09.30

Du modtager de akutte gynækologiske patienter til vurdering i ambulatoriet (expres-tid) eller til indlæggelse på FAM.   Du optager anamnese, foretager objektiv undersøgelse incl. gynækologisk undersøgelse og eventuel ultralydsscanning. Du planlægger udredningsprogram og iværksætter primær behandling.

Efterhånden som dit erfaringsgrundlag øges, vil du i stigende grad tolke resultatet af de initiale undersøgelser og foreslå supplerende undersøgelse og behandling. De akutte patienter konfereres med bagvagt.

De hyppigste akutte henvendelser er på grund af blødning i graviditeten, underlivsinfektion og blødningsforstyrrelser. Alle operationsindikationer skal konfereres med bagvagt.

Akutte obstetriske patienter, henvist fra egen læge eller jordemoder, ses i fødemodtagelsen til kl. 15, ellers på fødegangen. Der skrives journal på elektive sectio patienter på fødegangen.

Hverdage

kl. 09.00-15.00

På henviste patienter optager du anamnese, foretager objektiv undersøgelse incl. gynækologisk undersøgelse og eventuel ultralydsskanning. Du planlægger udredningsprogram og iværksætter primær behandling.

Efterhånden som dit erfaringsgrundlag øges, vil du i stigende grad tolke resultatet af de initiale undersøgelser og foreslå supplerende undersøgelse og behandling. Der er hver dag ”uddannelsespatienter” på programmet. F.eks. patienter med blødningsforstyrrelser eller nedsynkning, celleforandringer, endvidere er der kontroller f.eks. i urogynækologi.

I ambulatoriet superviseres du af en speciallæge, som har tutorfunktion, eller af bagvagt. Om morgenen inden du begynder kl. 9, kan dagens patienter kort gennemgås. Alle operationsindikationer skal konfereres med speciallæge.

DRG-kodning

I forbindelse med arbejdet i ambulatoriet skal der sættes koder – dels af aktionsdiagnoser og dels af indgreb.
Husk i øvrigt kodning af komplicerende sygdomme ved epikrise på indlagte patienter. Koderne skal dikteres.

Stuegang oftest ved speciallæge.

H2 - Forvagten går stuegang, men er velkommen til at følge bagvagten på de øvrige afsnits stuegang.

H4 - Bagvagten går stuegang på øvrige afsnit.

Mandag-torsdag

kl. 08.00-15.00

H2 - Forskellige gynækologiske operationer samt elektive sectio - assisterer eller opererer under supervision. 

På SHS Aabenraa foretages hysterektomier som hovedregel som robotassisterede. Under det gynækologiske vil du modtage struktureret kursus i robotkirurgi for at kunne opnå din hysterektomi kompetence. Kurset består af følgende elementer, der alle foregår på afdelingen:

1) online-undervisning via Intuitive repræsentant, der er ca. 6 timers online undervisning

2) introduktion til simulatoren, ca. 20 timers træning på den

3) 1 times gennemgang af robotten på stuen

4) 4 operationsdage, hvor de er med som 2. operatør i den anden konsol

Alle reservelæger har egen telefon, som de kan kaldes på ved OP-dage.

H4 - Opererer selvstændigt eller med supervision efter kvalifikationer.

APPFWU01V