Skip til primært indhold

Evalueringssamtaler

Information om gennemførelse af evalueringssamtaler i uddannelsesforløbet for yngre læger i hoveduddannelsesstillinger

Du skal lave skrive referat af hver vejledersamtale. Det er obligatorisk, at referaterne og den personlige uddannelsesplan sendes i kopi til den uddannelsesansvarlige overlæge.

Det er valgfrit, om man vil bruge samtaleskemaerne A-C.

Klik for + for at se oplysningerne

 • Sikre sig kendskab til afdelingens vejledninger i Infonet, og i øvrigt genopfriske egen faglitteratur.
 • Få tildelt hovedvejleder
 • Få udleveret ID-kort, lommebog og koder
 • Kende omklædning og tøjsystem
 • Rundvisning i afdelingen, FAM (Fælles Akut Modtagelse) og operationsgangen
 • Kende arbejdsgangene i afdelingen og FAM
 • Patologisvar, mikrobiologisvar og pakkeforløb
 • Have følgevagter på fødegangen og kende akutprocedurer for akutte obstetriske situationer
 • Kende den overordnede specialefordeling i regionen
 • Introduktion til intranet, EPJ, Cetrea og PACS

Afholdes inden for 2 uger.

 • Din tidligere erfaring belyses

 • Gennemgang af introduktionen

 • Gennemgang af uddannelsesprogram for H-læger i Aabenraa - herunder evalueringsmetoder

 • At være overordnet bekendt med målbeskrivelsen

  • Gennemgå checklisten

  • Gennemgå logbogen

  • Gennemgå hvilke cases der skal indsamles

 • Udformning af den personlige uddannelsesplan

  • Særlige indsatsområder for videre uddannelsesforløb

  • Forventningsafstemning

  • Drøftelse af dine individuelle uddannelsesmæssige og forskningsmæssige ønsker

 • Opfølgning på introduktionssamtalen

 • Forud for samtalen bør du udfærdige en liste over de elementer, der i forhold til uddannelsesplanen fra introduktionssamtalen (eller tidligere justeringssamtale) allerede er opnået, og hvilke elementer der ikke er opnået.
  Desuden bør du overveje, om der er uddannelsesmæssige eller arbejdstilrettelæggelsesmæssige forhold, der bør drøftes under samtalen.
  Endelig bør du overveje, hvorvidt og hvordan de beskrevne mål forventes at kunne blive indfriet i den resterende ansættelsesperiode.

 • Samtalen tager udgangspunkt i samtalearkets delpunkter (bilag B), uddannelsesprogrammet og den tidligere uddannelsesplan.
  Under samtalen gennemgås det hidtidige uddannelsesforløb i forhold til uddannelsesprogrammet, hvorefter uddannelsesplanen justeres i forhold til de kompetencer, du allerede har opnået. Samtalen tjener dermed både som instrument til at justere både din uddannelsesproces og afdelingens uddannelsesfunktion.
  Der skal ved samtalen tages stilling til, om det med rimelighed kan forventes, at uddannelseselementet kan gennemføres på tilfredsstillende vis inden for den resterende ansættelseperiode.

  • Strukturerede vejledersamtaler med cases ifølge målbeskrivelsen

  • Casebaseret diskussion med refleksion ifølge målbeskrivelsen

  • Mini-Cex

  • OSATS ved operationer

  • OSAUS UL-billeder

  • OSALS Lap-sim og laparoskopier

  • OSA-VE ved cupforløsning

 • Planlægge opnåelse af de obligatoriske kompetencer - med cases, audit og operationer. 

 • Følge op på checklister og cases
 • Signere kompetencer på uddannelseslaege.dk.
 • Aftale udførelsen af 360 graders evaluering
 • Planlægge opnåelse af de obligatoriske kompetencer - med cases, audit og operationer.

Vejleder / uddannelsesansvarlig overlæge indsamler evalueringsskemaer fra min. 16 respondenter i afdelingen og fra dig.

Respondenterne skal være repræsentative for dine samarbejdsrelationer (yngre læger, speciallæger mm.).

Evalueringerne afleveres direkte og følges op på ved en samtale med uddannelsesansvarlig overlæge.

 • Signere for resterende kompetencer i logbog.net
 • Opfølgning med evaluering og karrierevejledning
 • H4 - Attestation for tid på uddannelseslaege.dk.
APPFWU01V