Skip til primært indhold

Evaluering

Om evalueringsmetoder og evalueringsredskaber i uddannelsesstillinger

Målbeskrivelsen indeholder en detaljeret beskrivelse af de anvendte evalueringsmetoder samt bilag til brug for evaluering (link Målbeskrivelsen for speciallægeuddannelse i Gynækologi/Obstetrik).

Porteføljen er en mappe, hvori du samler den nødvendige dokumentation for uddannelsesforløbet. Indholdet i mappen inddrages løbende i vejledersamtaler og danner grundlag for evaluering.  

Logbog, registrerede og gennemarbejdede cases, som du har valgt, billed-dokumentation for UL, deltagelse i kurser, læringsplaner / kontrakter, fortegnelse over arbejde: vagter, ambulatoriefunktioner mv., administrative funktioner (f.eks. vagtskemaplanlægning, arrangere audit mv.), uddannelsesfunktioner (organisering af uddannelse, uddannelse af andre), mundtlige præsentationer med oplæg på lægemøder, konferencer mv., oversigt over læste artikler, litteratursøgninger, udarbejdelse af kliniske vejledninger osv.  

Dele af porteføljen kan opbevares elektronisk.

Logbogen er overgået til digital signering. Logbogen findes på evaluer.dk . Den uddannelsesansvarlige overlæge skal sørge fot at du bliver oprettet. 

I  din logbog samler du underskrifter på opnåede kompetencer, og dette danner grundlag for godkendelse af uddannelsesforløbet, som signeres endeligt af den uddannelsesansvarlige overlæge.

Checklisten er en lille bog i lommeformat, hvor du samler underskrifter på, hvilket kompetenceniveau du har opnået på de kliniske færdigheder.

Checklisten udleveres ved ansættelse i afdelingen og danner grundlag for underskrifter i logbogen.

Porteføljevurdering af cases anvendes til at gennemgå 10 journaler, som du udvælger inden for områder specificeret i målbeskrivelsen (se afsnit 7.3.1).

Porteføljevurdering foretages af hovedvejleder.

Kompetencevurdering medvirker til at strukturere og optimere læring. Der bruges følgende kompetencevurderingsmetoder:

  • Vurderingsskalaer
  • Checkliste ved struktureret klinisk observation / til optælling af gennemført aktivitet
  • Structured Assessment of Tecnical Skills (OSATS) - oversættes til objektiv struktureret vurdering af tekniske færdigheder f.eks. til laparoskopi, suturering af fødselsbristninger, cup anlæggelse mm.
  • Structured Assessment of Ultrasounds Skills (OSAUS)
  • Mini-Cex - struktureret supervision af f.eks. et ambulatoriebesøg

Du finder de forskellige skemaer dsog.dk under Uddannelse / Kompetencevurdering.

360 graders feedback er en kompetetencevurderingsmetode, hvor dine samarbejdsparteres vurderinger af din adfærd i forskellige samarbejdsrelationer sættes i relation til din vurdering af din egen adfærd. Metoden indebærer således indhentning af vurderinger fra dine samarbejdspartnere.

Halvvejs i H2 og H4 skal der foretages en 360 graders feedback i afdelingen. Evalueringen følges op på ved en samtale med uddannelsesansvarlig overlæge.

Se mere på dsog.dk under Uddannelse / Kompetencevurdering.

APPFWU01V