Skip til primært indhold

Ansvarsfordeling

Fordeling af ansvar mellem den uddannelsessøgende læge og vejledere i uddannelsesforløbet

Den uddannelsesansvarlige overlæge

varetager den administrative funktion af speciallægeuddannelsen. Den uddannelsesansvarlige overlæge skal sikre uddannelsesprogrammer for afdelingens typer af uddannelsesstillinger, og sikre at der udarbejdes individuel uddannelsesplan for den enkelte uddannelsessøgende samt sikre, at enhver uddannelsessøgende tildeles en hovedvejleder. Den uddannelsesansvarlige overlæge skal sikre, at opnåede kompetencer bliver attesteret - gerne ved uddelegering til hovedvejledere og den daglige vejleder.

Den uddannelsesansvarlige overlæge er ansvarlig for porteføljevurderingerne, men kan vælge at medinddrage og uddelegere vurdering af dele af porteføljen til andre, herunder hovedvejlederen eller daglige vejledere.

Hovedvejleder

har en helt central rolle og pålægges ansvar for den praktiske gennemførelse af én eller flere uddannelsessøgendes forløb i afdelingen. 

Hovedvejlederen skal kende uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelsesforløb og sammen med den uddannelsessøgende udarbejde en uddannelsesplan for uddannelsesforløbet og sikre, at uddannelsesplanen bliver gennemført og om nødvendigt justeret. Hovedvejlederen har ansvaret for porteføljevurderingerne.

Daglig klinisk vejleder

er enhver ansat læge i afdelingen. De daglige kliniske vejledere kan evaluere og attestere opnåelsen af enkeltkompetencer for de uddannelsessøgende læger

De daglige kliniske vejledere skal give feedback samt efter aftale evaluere enkelte kompetencer eller delkompetencer og rapportere til hovedvejleder.

Lægen i H-stilling

  • Tager overordnet ansvar for egen læring.
  • Opsøger vejleder mhp. vejledersamtaler og sørger for at få underskrevet i den elektroniske logbog.
  • Sørger for at være klar med relevante journaler til audit, samler UL billeder og fører operationsliste.
  • Opsøger relevante patientkategorier og operationer.
  • Beder om supervision eller råd ved behov.
  • Opsøger vejleder ved problemer - kan det ikke løses med hovedvejleder, opsøges uddannelsesansvarlig overlæge.
APPFWU01V