Skip til primært indhold

Velkommen til Ældresygdomme Ambulatorium

På denne side finder du information om Ældresygdomme Ambulatorium og dit forløb her hos os

Patientvejledning

Ældresygdomme, Ambulatorium varetager udredning og behandling af ældre personer med flere forskellige sygdomme og/eller uafklarede symptomer. Symptomerne kan være svimmelhed, fald, forvirring, dårligt humør, øget træthed, vægtforstyrrelser, nedsat funktionsevne m.m.

Derudover varetager vi udredning og behandling for demens, fald og knogleskørhed. Vi tilbyder endvidere opfølgende kontroller/svar efter indlæggelse på Ældresygdomme Sengeafsnit, hvor det skønnes relevant, samt opfølgende kontroller på igangværende forløb i Ældresygdomme, Ambulatorium. 

Om du får tilbudt et opfølgende besøg i Aabenraa eller Sønderborg afhænger af din bopælsadresse.

Praktiske informationer

  • ved alle besøg i Ældresygdomme, Ambulatorium bedes du medbringe en opdateret medicinliste
  • husk briller, høreapparat, vanligt ganghjælpemiddel og lignende hvis muligt

Vi har et tæt samarbejde med de pårørende og ser derfor gerne, at du har pårørende med til konsultationer og undersøgelser i det omfang det er muligt.

APPFWU01V