Skip til primært indhold

Team for Lindrende Behandling (tidligere Palliativt Team)

Kontaktoplysninger, vejledninger og andre oplysninger til almen praksis og speciallæge praksis.

Klik på + for at se oplysningerne

Adresse

Sygehus Sønderjylland
Medicinske Sygdomme
Lungesygdomme og Kræftsygdomme
Team for Lindrende Behandling
Sydvang 1
6400 Sønderborg

Telefon og e-mail

Hovednummer:

79 97 31 00

Direkte numre:

79 97 31 40 hverdage fra kl. 08.00-15.00

Fax:

79 97 30 89

E-mail:

palliativt.team@rsyd.dk

 

 

Telefonisk specialistrådgivning til almen praksis.

Telefonnumrene er udelukkende forbeholdt almen praksis og bedes ikke udleveret.

Opkald fra patienter vil blive afvist.

Lægefaglig rådgivning vedrørende

Telefontid

Telefonnummer

Palliation (hotline for læger til rådgivning om palliative problemstillinger) Hverdage kl. 8.00 - 15.24 79 97 30 33
Palliativt vagtberedskab via vagthavende læge fra Palliativt Team, OUH Efter kl. 15.24 21 17 17 16 eller via omstillingen på OUH 65 41 18 85

Sygeplejefaglig rådgivning vedrørende

Telefontid

Telefonnummer

Team for Lindrende Behandling 8.00 - 15.24 79 97 31 41 

Enhedens navn

Lokationsnummer

SHAK-kode

SOR-kode

SHS Palliativt Ambulatorium (Sønderborg)  5790002003912  5000619 504131000016001

Team for Lindrende Behandling tilbyder behandling af uhelbredeligt syge patienter med komplekse palliative problemstillinger, for eksempel smerter, åndenød, kvalme, angst eller eksistentielle problemer.

Hvad kan teamet tilbyde?

Tværfaglig vurdering af patienter med behov for specialiseret palliativ indsats samt iværksættelse af behandling og opfølgning herpå. Rådgivning af fagpersoner i specielle eller generelle problemstillinger vedrørende palliation.

Undervisning af sundhedspersonale i både primær sektor og hospitalssektor.

Hvem kan henvise?

Praktiserende læger samt læger på sygehuse.
Ved henvisning fra sygehus skal det noteres i epikrisen, at pt. er henvist til Det Palliative Team.

Hvem kan henvises?

Patienter bosiddende i det gamle Sønderjyllands amt, der lider af uhelbredelig fremadskridende sygdom og som har behov for specialiseret palliativ indsats.

Hvordan henvises?

Patienten kan henvises elektronisk eller via brev.

Af henvisningen skal fremgå:

  • Patientens data, inklusive adresse og telefonnummer.
  • Diagnose samt behandlingsforløb.
  • Hvilke symptomer og problemstillinger der giver behov for specialiseret palliativ indsats.
  • Patientens sociale situation.
  • Om patienten er tilmeldt samordnet pleje.
  • At patienten er informeret om og indforstået med at blive henvist.

Hvad sker der efter henvisningen er modtaget?

Alle henvisninger vurderes senest 3 dage efter modtagelsen. Ved behov for akut hjælp, kontakt teamet på telefon.

Patienten kontaktes med hensyn til planlægning af første besøg, som altid foretages af en læge og sygeplejerske.

Besøget kan foregå på hospitalsafdelingen, ambulant i et af vore ambulatorier eller i patientens eget hjem.

Det er mest hensigtsmæssigt, om en af patientens nærmeste pårørende deltager.

Eventuelt kan første kontakt foregå sammen med en hjemmesygeplejerske og/eller egen læge.

Ikke relevant.

Ingen særlige forhold.

Oversigt over afdelingens patientvejledninger

Afsnitsledelsen

Annie Hertz Mathiesen

Oversygeplejerske

Lindrende Behandling sengeafsnit og ambulatorium


Alice Kim Larsen

Konst. ledende overlæge

Afsnit for Lindrende Behandling


Praksiskonsulent

Pia Therkildsen

Praksiskonsulent

Medicinske Sygdomme (Sønderborg & Tønder), Blodprøver, Biokemi og Immunologi, Patologi, Mikrobiologi, Apotek


Afdelingsledelsen

Anette Brink

Chefsygeplejerske

Medicinske Sygdomme


79 97 30 05

Frans Brandt Kristensen

Cheflæge

Medicinske Sygdomme


79 97 30 10
APPFWU02V