Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | tysk flag engelsk flag |

Sygehus Sønderjylland

Bedøvelse og Intensiv

Kontaktoplysninger, vejledninger og andre oplysninger til almen praksis og speciallæge praksis fra Bedøvelse og Intensiv.
 

 


Adresse

Sygehus Sønderjylland, Aabenraa
Bedøvelse og Intensiv
Kresten Philipsensvej 15
6200 Aabenraa
 

Sygehus Sønderjylland, Sønderborg
Bedøvelse og Intensiv
Sydvang 1
6400 Sønderborg

 


Telefon og e-mail

Direkte numre:

Aabenraa:

 

Bedøvelse og Operation:

7997 4200

Intensiv:

7997 4330

Sønderborg:

 

Bedøvelse:

7997 4130

Intensiv:

7997 4402

 


Enhedens navn, lokationsnummer, SHAK-kode (SKS) og SOR-kode

 

Enhedens navn

Lokationsnummer

SHAK-kode

SOR-kode

SHS

 

 

 

SHS

 

 

 

SHS

 

 

 

SHS      

 


Behandlingsspektrum

Aabenraa

Bedøvelse og Operation modtager og behandler patienter over 2 år til en lang række ortopædiske, parenkymkirurgiske og gynækologiske indgreb, mammae operationer, plastikoperationer samt robotkirurgi. Afsnittet yder anæstesibistand til MR-skanninger og ECT-behandling. Yder desuden transportassistance mellem regionens specialafdelinger.

 

Intensiv modtager og behandler patienter med alle former for livstruende skader og sygdomme, både præhospitalt og på sygehuset. Afsnittets læger og sygeplejersker sørger for, at patientens livsvigtige funktioner, så som kredsløb, vejrtrækning og væske-/stofskifte opretholdes. Hvis patientens tilstand kræver specialebehandling på et andet sygehus, varetager afsnittets læger transportledsagelse og behandling undervejs.

 

Sønderborg

Bedøvelse giver anæstesi til dagkirurgiske patienter inden for parenkymkirurgi, urologi, gynækologi, ortopædkirurgi, øre-næse-hals (ØNH) og øjenkirurgi samt radiologiske procedurer.
Afsnittet giver også anæstesi til stationær kirurgi inden for ortopædi, urologi, ØNH og øjensygdomme.
Anæstesipersonalet deltager i interhospitale transporter af såvel intensive patienter samt andre patientkategorier, hvor der opstår akut behov for transport til andet sygehus f.eks. hjerte- og neurologiske patienter. Desuden tilbydes assistance til hjertepatienter med henblik på DC-konvertering.
Personalet indgår i hjertestop-teamet samt assisterer til kritisk dårlige patienter på sygehuset.

 

Intensiv modtager patienter med behov for intensiv overvågning og intensiv terapi fra Sygehus Sønderjyllands afsnit. Afsnittet modtager ikke primære traumepatienter. Afsnittet har mulighed for dialyse af nyreinsufficiente patienter, både kontinuerligt og intermitterende. Afsnittet har endvidere regionsaftale omkring hjemmerespiratorbrugere i den sydlige del af regionen.

 


Ledelse

Afdelingsledelse

Lynge Kirkegaard
 

Lynge Kirkegaard

Ledende overlæge

lynge.kirkegaard@rsyd.dk

 

 
Lisbeth Vinge
 

Lisbeth Vinge
Oversygeplejerske
lisbeth.vinge@rsyd.dk
 

Afsnitsledelse

Bedøvelse og Operation, Aabenraa:

Pia Kirkegaard Mortensen
 

Pia Kirkegaard
Afdelingssygeplejerske
pia.kirkegaard.mortensen@rsyd.dk

 
Anæstesisygeplejerske Pia Funder
 

Pia Funder
Afdelingssygeplejerske
pia.funder@rsyd.dk

             
Specialeansvarlig overlæge Skule Bakke
 

Skule A. Bakke             
Specialeansvarlig overlæge

skule.arnesen.bakke1@rsyd.dk

       

 

Intensiv, Aabenraa:

Birgitte Mikkelsen, afdelingssygeplejerske
 

Birgitte Mikkelsen
Afdelingssygeplejerske
birgitte.mikkelsen1@rsyd.dk

 
 
 

 

 

Bedøvelse, Søndrborg:

Christian Bruun-Mogensen
 

Christian Bruun-Mogensen
Specialeansvarlig overlæge
christian.bruun-mogensen@rsyd.dk

 
Afdelingssygeplejerske Kristin Kristjansdottir
 

Kristin Kristjansdottir
Afdelingssygeplejerske
kristin.kristjansdottir@rsyd.dk

 

Intensiv, Sønderborg:

Specialeansvarlig overlæge
 

Holger F. Armonies
Specialeansvarlig overlæge
holger.f.armonies@rsyd.dk

 
Anja Hansen
 

Anja Hansen
Afdelingssygeplejerske
anja.hansen2@rsyd.dk

 


Læger med speciale/ansvarsområde

 

 


Praksiskonsulent

 

Billede af person
 

Bent Kristensen 
 

 


Siden er sidst opdateret 12-7-2019Sygehus Sønderjylland | Kresten Philipsens Vej 15 | 6200 Aabenraa | Tlf. 79 97 00 00 | shs.kontakt@rsyd.dk