Skip til primært indhold

Fødeplan

En individuel plan for din fødsel

Du skal henvises af din egen jordemoder til en fødeplanssamtale

Ambulatoriet er oprettet til gravide, som:

• ønsker en plan for fødslen

• ønsker kejsersnit

• har behov for et samtaleforløb som forberedelse til fødslen.

Fødeplanambulatoriet

I fødeplanambulatoriet er der tid til dig, hvis du fortsat er bekymret og har behov for at få en aftale om

rammerne for din fødsel eller har særlige ønsker til fødslen.

Hvis du lider af fødselsangst, tilbyder fødeplanambulatoriet dig samtaler som en forberedelse til fødslen.

Nogle gravide ønsker sig et kejsersnit

Nogle kvinder ønsker at føde ved kejsersnit, selv om det ud fra en lægelig vurdering ville være

mere hensigtsmæssigt at føde gennem skeden.

Hvis det ikke er en medicinsk nødvendighed at foretage kejsersnit, anbefaler vi, at du føder gennem skeden.

Hvis du ønsker et kejsersnit uden lægelig begrundelse, bliver du henvist til et samtaleforløb i

fødeplanambulatoriet.

Samtaler

Det er hensigtsmæssigt, at samtalerne finder sted fra ca. 11. graviditetsuge, og helst ikke for tæt på

fødselsterminen.

Din læge, din jordemoder eller lægen på sygehuset henviser dig, hvis I beslutter, at du har behov for

samtaler i fødeplanambulatoriet.

Fødeplan / fødselsaftale

Der formuleres sammen med jordemoderen eller lægen en fødeplan. Indholdet i fødeplanen kan

have sammenhæng med erfaringer fra dit / dine tidligere fødselsforløb. Aftalerne omhandler ofte

smertelindring, fremgang i forløbet, rammer for kommunikation mv. 

Samtaleforløbet afsluttes med

• en fødselsaftale / fødeplan, som du får tilsendt i e-boks

• en efterfødselssamtale 2 dage efter fødslen

• en opfølgningssamtale efter behov

 

 Informationspjece Fødeplanambulatoriet

APPFWU02V