Skip til primært indhold

Om afsnittet

Fakta om Ældresygdomme

En del af Medicinske Sygdomme, Sygehus Sønderjylland.

Ældresygdomme varetager udredning og behandling af patienter med geriatriske sygdomme.

Afdelingen består af sengeafsnit i Aabenraa og ambulatoriefunktion i Aabenraa og Sønderborg.

I ambulatoriet udreder, behandler og følger vi op på:

 • Knogleskørhed
 • Demens
 • Gentagende fald 

På afdelingen tager vi os af:

 • Delir på baggrund af en fysisk sygdom
 • Demente patienter med akut sygdom
 • Fald uden brud
 • Smerteproblematik
 • Uhensigtsmæssig medicinering (mange forskellige slags medicin samtidig)
 • Akutte infektioner med stabil vejrtrækning og kredsløb
 • Hjerte/kredsløbslidelser - fx hjerteflimren, hjertesvigt, forhøjet blodtryk - hos ældre med flere samtidige sygdomme, som ikke kræver indlæggelse på kardiologisk afdeling
 • Blodmangel hvor akut blødning ikke mistænkes
 • Væskemangel/forstyrrelser i blodets indhold af salte
 • Svimmelhed/usikker gang hvor neurologisk lidelse ikke mistænkes
 • Uafklaret funktionstab
 • Uafklaret svækkelse
 • Uafklaret vægttab
 • Funktionstab og rehabiliteringsbehov i forbindelse med akut sygdom, som kræver indlæggelse

Afsnitsledelsen

Anders Peder Sejrup Christensen

Oversygeplejerske

Ældresygdomme


Mette Isak Abramsson

Ledende overlæge

for Nyresygdomme, Diabetes og Hormonsygdomme, Ældresygdomme


Afdelingsledelsen

Anette Brink

Chefsygeplejerske

Medicinske Sygdomme


79 97 30 05

Frans Brandt Kristensen

Cheflæge

Medicinske Sygdomme


79 97 30 10
APPFWU01V