Skip til primært indhold

Om afsnittet

Fakta om Ældresygdomme

En del af Medicinske Sygdomme, Sygehus Sønderjylland.

Ældresygdomme varetager udredning og behandling af patienter med geriatriske sygdomme.

Afdelingen består af sengeafsnit i Aabenraa og ambulatoriefunktion i Aabenraa og Sønderborg.

I ambulatoriet udreder, behandler og følger vi op på:

 • Knogleskørhed
 • Demens
 • Gentagende fald 

På afdelingen tager vi os af:

 • Delir på baggrund af en fysisk sygdom
 • Demente patienter med akut sygdom
 • Fald uden brud
 • Smerteproblematik
 • Uhensigtsmæssig medicinering (mange forskellige slags medicin samtidig)
 • Akutte infektioner med stabil vejrtrækning og kredsløb
 • Hjerte/kredsløbslidelser - fx hjerteflimren, hjertesvigt, forhøjet blodtryk - hos ældre med flere samtidige sygdomme, som ikke kræver indlæggelse på kardiologisk afdeling
 • Blodmangel hvor akut blødning ikke mistænkes
 • Væskemangel/forstyrrelser i blodets indhold af salte
 • Svimmelhed/usikker gang hvor neurologisk lidelse ikke mistænkes
 • Uafklaret funktionstab
 • Uafklaret svækkelse
 • Uafklaret vægttab
 • Funktionstab og rehabiliteringsbehov i forbindelse med akut sygdom, som kræver indlæggelse

Afsnitsledelsen

Tine Uldall Beck

Oversygeplejerske

Ældresygdomme


Barbara Ratajczyk

Fagansvarlig speciallæge i Ældresygdomme

Ældresygdomme


Afdelingsledelsen

Anette Brink

Chefsygeplejerske

Medicinske Sygdomme


79 97 30 05

Frans Brandt Kristensen

Cheflæge

Medicinske Sygdomme


79 97 30 10
APPFWU02V