Skip til primært indhold

Om afsnittet

Faktuel information om afsnit for Kræftsygdomme

Afsnit for Kræftsygdomme varetager medicinsk behandling og ambulant kontrol af patienter med brystkræft, lungekræft (småcellet), efterbehandling af tarmkræft samt kontrol af hudkræft. Desuden et afsnit for alvorligt syge kræftpatienter, der kræver særlig pleje, lindring og behandling.

Afsnittet omfatter ambulatorier og sengeafsnit, placeret på Sygehus Sønderjylland, Sønderborg:

Afsnitsledelsen - Kræftsygdomme

Gitta Hansen

Oversygeplejerske

Kræftsygdomme, Ambulatorium


Erik Hugger Jakobsen

Fagansvarlig speciallæge i onkologi

Kræftsygdomme


Daniela Zitnjak

Ledende overlæge

Kræftsygdomme og Lindrende Behandling


Afsnitsledelsen - Blodsygdomme

Gitta Hansen

Oversygeplejerske

Kræftsygdomme, Ambulatorium


Mikael Frederiksen

Specialeansvarlig overlæge, Blodsygdomme

Blodsygdomme


Afsnitsledelsen - Afsnit for lindrende sygdomme

Annie Hertz Mathiesen

Oversygeplejerske

Lindrende Behandling sengeafsnit og ambulatorium


Alice Kim Larsen

Fagansvarlig overlæge i lindrende behandling

Afsnit for Lindrende Behandling


Afdelingsledelsen - Medicinske Sygdomme

Anette Brink

Chefsygeplejerske

Medicinske Sygdomme


79 97 30 05

Frans Brandt Kristensen

Cheflæge

Medicinske Sygdomme


79 97 30 10
APPFWU02V