Skip til primært indhold

Om afsnittet

Faktuel information om afsnit for Kræftsygdomme

Afsnit for Kræftsygdomme varetager medicinsk behandling og ambulant kontrol af patienter med brystkræft, lungekræft (småcellet), efterbehandling af tarmkræft samt kontrol af hudkræft. Desuden et afsnit for alvorligt syge kræftpatienter, der kræver særlig pleje, lindring og behandling.

Afsnittet omfatter ambulatorier og sengeafsnit, placeret på Sygehus Sønderjylland, Sønderborg:

Afsnitsledelsen - Kræftsygdomme

Gitta Hansen

Afdelingssygeplejerske

Kræftsygdomme, Ambulatorium


Kim Wedervang

Specialeansvarlig overlæge i onkologi

Kræftsygdomme


Afsnitsledelsen - Blodsygdomme

Gitta Hansen

Afdelingssygeplejerske

Kræftsygdomme, Ambulatorium


Mikael Frederiksen

Specialeansvarlig overlæge, Blodsygdomme

Blodsygdomme


Afsnitsledelsen - Afsnit for lindrende sygdomme

Bente Holm Laursen

Afdelingssygeplejerske

Kræftsygdomme, Sengeafsnit


Afdelingsledelsen - Medicinske Sygdomme

Anette Brink

Oversygeplejerske

Medicinske Sygdomme


79 97 30 05

Frans Brandt Kristensen

Ledende overlæge

Medicinske Sygdomme


79 97 30 10
APPFWU02V