Skip til primært indhold

Om afdelingen

Mikrobiologi udfører bakteriologiske og andre analyser.

Generelt om afdelingens arbejdsområde

Mikrobiologisk Afdelings optageområde er:

 • Sygehus Sønderjylland Aabenraa, Sønderborg og Tønder.
 • Dansk Gigthospital i Sønderborg.
 • Psykiatrisygehuset i Aabenraa.
 • Praktiserende læger og speciallæger svarende til optageområdet for Sygehus Sønderjylland.
 • Privathospitaler

Produktions- og analyse-virksomhed: 

Analysesvar på grund af patientprøver/andre prøver:

 • Bakteriologiske
 • Virologiske
 • Parasitologiske
 • Mykologiske
 • Hygiejniske

Lægelig rådgivning inden for det klinisk mikrobiologiske speciales rammer i forbindelse med ovennævnte områder:

Sygehusafdelinger, konferencer, tilsyn, patientbehandling. Praktiserende læger og speciallæger, patientbehandling. Tekniske afdelinger, ny- og ombygning. Sygehusledelser og forvaltning.

 • Lægelig rådgivning i forbindelse med hygiejnespørgsmål.
 • Deltagelse i hygiejnerådsprocessen.
 • Deltagelse i udarbejdelse af forskrifter for hygiejnen for Sygehus Sønderjylland.
 • Lægelig rådgivning med henblik på antibiotikabehandling og antibiotikapolitik.
 • Lægelig rådgivning i forbindelse med analysevalg og tolkning af analysesvar.
 • Lægelig rådgivning omkring kvalitetsovervågning.
 • Kvalitetsovervågning i de kirurgiske afdelinger for Sygehus Sønderjylland.
 • Overvågning mht. erkendelse, begrænsning og bekæmpelse af epidemier mv.
 • Overvågning af særlig resistensudvikling af bakterier, herunder multiresistens.
 • Forekomst af og opfølgning på MRSA (Methicillin-Resistente Staphylococcus aureus).
 • Overvågning af og opfølgning på import af multiresistente bakterier fra udlandet.
 • Introduktionsuddannelse af yngre læger til det klinisk mikrobiologiske speciale.
 • Deltagelse i undervisning af medicin studerende (præklinisk ophold).
 • Undervisning og uddannelse af bioanalytiker-studerende.
 • Undervisning ved egne og andres åbne kurser inden for fagområdet.

Afdelingen har åbent for modtagelse og analyse af prøver lør-, søn-, og helligdage med reduceret bioanalytiker bemanding fra kl. 07.30-19.30.

Akutte prøveresultater fra vigtige prøvekategorier, som bloddyrkning etc., udmeldes skriftligt gennem EPJ SYD eller ringes ud.  

 

Afdelingen indgår i et analyse samarbejde med:

 • Statens Seruminstitut
 • Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Odense Universitetshospital 
 • Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle

Afdelingen er fysisk placeret på matriklen i Aabenraa.

Afdelingsledelsen

Steen Lomborg Andersen

Cheflæge

Mikrobiologi


79 97 47 59

Lisbet Sierk Matthiesen

Chefbioanalytiker

Mikrobiologi


79 97 47 57
APPFWU02V