Skip til primært indhold

Svarafgivelse

Information om svarafgivelse på indlagte og ambulante patienter, samt på sendeprøver i afdelingen for Blodprøver, Biokemi og Immunologi.

Rutineprøver

Analyseresultater på rutineprøver afleveres den dag, som analyserne udføres.

Fremskyndede svar

Fremskyndede svar afleveres inden for 3 timer, og hastesvar inden for 1 time efter blodprøvetagning.

"Sendt" betyder, at prøven er sendt videre til et andet laboratorium. Svar fra fremmede laboratorier sendes normalt direkte til den rekvirerende afdeling eller læge.

Såfremt et analyseresultat ligger uden for alarmgrænsen, vil det blive meddelt rekvirenten pr. telefon.

Se oversigt over alarmgrænser 

Uden for praktiserende lægers åbningstid afleveres unormale resultater til lægevagten tlf. 76 43 97 80 eller 76 43 97 90.

Telefonisk forespørgsel og svarafgivelse

Telefoniske forespørgsler angående analyseresultater og ønsker om faxsvar bør så vidt muligt undgås.

APPFWU01V