Skip til primært indhold

Opsamling og efterbehandling af prøvematerialer

Vejledning: Sådan opsamles og efterbehandles prøvematerialer.

Vejledning i prøvetagning og efterbehandling af:

Følgende fremgangsmåde anvendes ved identifikation af patient og blodprøvetagning:

Veneblod

 1. Inden blodprøvetagning udskrives en henvisning med patientdata, prøvetagningsdato, rekvirent og eventuel andre relevante data. Glassene mærkes med en nummermærkat med en stregkode fra henvisningen.
 2. Slip stasen, når første glas er fyldt. Følg omhyggeligt fyldningen af glasset og vær sikker på, at glasset er tømt for undertryk, dvs. når fyldningen stopper af sig selv. Restvakuum kan forårsage hæmolyse i blodprøven.
 3. Undtagelsesvis kan man ved en vanskelig prøvetagning være nødsaget til at afbryde prøvetagningen før endt fyldning. Det er vigtigt, at man herefter "pifter" glasset. Dette gøres ved at tage låget af og sætte det på igen.
 4. Alle glassene skal efter blodprøvetagning forsigtig vendes 10 gange.
 5. Gelrør og rør uden tilsætning skal opbevares lodret indtil centrifugering, vedrørende centrifugering se denne.

Kapillærblod

Kapillærblod udtages fra pulpa på siden af 3. eller 4. finger. Er fingeren kold masseres indstiksstedet 1 - 3 minutter for at øge blodgennemstrømningen. Indstikket foretages med en fingerprikker med en dybde på 2,5 mm. For at få korrekte resultater kasseres de første 3 dråber.

Finger: I dette område bør indstikket, og blodprøvetagningen foregå. I dette område bør indstikket, og blodprøvetagningen foregå.
 

Blod kan være stabiliseret med Citrat, EDTA, Heparin, Heparin-Na-Fluorid og Citrat-Na-Fluorid.

Ved stabilisering af blod er det absolut nødvendigt at vende glasset forsigtigt 10 gange straks efter blodprøvetagningen.

Centrifugeret, stabiliseret blod, hvorfra plasma afpipetteres uden tilblanding af blodlegemer.

Gelrør eller centrifugeret blod uden tilsætning, hvorfra serum afpipetteres uden tilblanding af blodlegemer.

Blodet skal stå ved stuetemperatur i mindst 30 minutter, dog højest 2 timer før centrifugering. Er patienten i antikoagulansbehandling, skal blodet dog henstå i mindst 60 minutter før centrifugering. Dette gælder kun for blod uden tilsætning.

Glassene centrifugeres derefter ved 2000 - 2500 g i 10 minutter, og serum/plasma afpipetteres med en ren, tør pipette (engangspipetter er særdeles velegnede), idet opsugning af blodlegemer bør undgås. Korrekt centrifugering er en forudsætning for at undgå hæmolyse.

OBS! Centrifugering af gelrør skal foregå i en centrifuge, hvor glassene skal svinge horisontalt (centrifuge med udsvingsrotor).

Ved korrekt fremgangsmåde skal gellaget tydeligt adskille serum og blodlegemer (se figur).

Gelrør efter korrekt centrifugering Gelrør efter korrekt centrifugering.

Serum fra gelrør kan uden afpipettering sendes til afdelingen for Blodprøver, Biokemi og Immunologi.

Kateterurin Urin, opsamlet ved katerisation i steril beholder.
Midtstråleurin Urin, ladt. Kun urin fra den sidste del af vandladningen opsamles.
Ladt urin Urin, ladt uden særlige foranstaltninger.
Døgnurin Opsamling af døgnurin begynder med, at man kasserer første morgenurin. Derefter opsamles al urin i 24 timer, d.v.s, at næste morgenurin kommer med som den sidste portion. Patientvejledning kan rekvireres på Blodprøver, Biokemi og Immunologi.
Angiv opsamlingsperiode og diurese.
Morgenurin Ved en morgenurin forstås den første urinportion efter en normal søvnperiode.
Urin opbevares bedst ved 4 °C indtil forsendelse.

BD Vacutainer® består af et 4,0 mL rør (U 4,0) med en beige prop, som indeholder en ventil.

Til opsamling af urin kan følgende anvendes:

 • 3,0 L plastdunk med indbygget overførselsspids til opsamling af døgnurin
 • prøveopsamlingskop med indbygget overførselsspids
 • plastbæger
 • bækken 

Fremgangsmåde: 

U 4,0 mærkes med en nummermærkat med en stregkode fra henvisningen.

Hvis der benyttes plastdunk eller prøveopsamlingskop, fjernes beskyttelsesetiketten fra låget.

Hvis der benyttes plastdunk eller prøveopsamlingskop, fjernes beskyttelsesetiketten fra låget.

 • Skub U 4,0 ned i fordybningen således, at kanylen penetrerer proppen.
 • Afvent, at det fyldes helt.
 • Fjern derefter U 4,0. 

Hvis der benyttes plastbæger eller bækken til opsamling af urinen, benyttes en opsugningsenhed.

Hvis der benyttes plastbæger eller bækken til opsamling af urinen, benyttes en opsugningsenhed.

Opsugningsenheden placeres med spidsen i urinen i plastbægeret eller bækkenet.

Opsugningsenheden placeres med spidsen i urinen i plastbægeret eller bækkenet. 

U 4,0 skubbes ned i fordybningen således, at kanylen penetrerer proppen.

Efter opsamlingen kasseres opsugningsenheden i en kanyleboks, da opsugningsenheden indeholder en kanyle.

Efter opsamlingen kasseres opsugningsenheden i en kanyleboks, da opsugningsenheden indeholder en kanyle.

Blodprøver, Biokemi og Immunologi forbeholder sig ret til at afvise prøver, der ikke sikkert kan identificeres.

Det er vigtigt, at prøven efterbehandles korrekt og indsendes forskriftsmæssigt i egnet emballage, se beskrivelserne på emballagesiden.

Prøver til andre laboratorier videresendes af afdelingen for Blodprøver, Biokemi og Immunologi.

APPFWU01V