Skip til primært indhold

Emballage og utensilier

Oversigt over typer af emballage og utensilier, der kan rekvireres fra Blodprøver, Biokemi og Immunologi.

Følgende kan rekvireres fra BBI, der må påregnes en leveringstid på 2 - 3 uger.

Rørenes holdbarhed er angivet på både indpakning og rør.

Rørtype Blodvolumen Rørstørrelse Tilsætning Anvendelse
RØD 6 6 mL 7 mL Clot aktivator Hvor der kræves serum.
GUL/GEL 3,5 3,5 mL 5 mL Gel og clot aktivator Hvor der kræves serum.
LGRØN 4.5 4,5 mL 6 mL Li-Heparin Kemiske analyser
LILLA(K3) 4 4 mL 5 mL K3 EDTA Hæmatologiske og de fleste immunologiske analyser m.m.
LILLA(K2) 10 10 mL 10 mL K2 EDTA Enkelte specielle analyser.
BLÅ 2,7 2,7 mL 5 mL Na-Citrat 3,2% Koagulation. 
GRÅ 2 2 mL 5 mL Na-Fluorid-kalium-oxalat Hydrogencarbonat-ion, carbonmonooxid, Methæmoglobin og Laktat.
PINK 2 mL 5 mL FC Mix Glukose
PIPPE 3/5 5 mL 5 mL Ingen Forsendelse af serum/plasma.
U 4,0 inkl.
opsugningsenhed 
- 4,0 mL Ingen Urinanalyser.
  • Kanyler til blodprøvetagning
  • Kanyleholder, til engangsbrug
  • Opsamlingssæt til Calprotectin i fæces
  • Opsamlingssæt til døgnfæces/alifatisk carboxylater i fæces/fedt i fæces
  • 3,0 L plastdunk med 100 ml 24% eddikesyre samt tragt
  • 3,0 L plastdunk
  • 60 mL prøveopsamlingskop

Bestilling

Bestillingsseddel til bestilling af emballage og utensilier kan udskrives her.

Link til retningslinje for "Rekvirering, modtagelse, pakning og forsendelse af fæcesundersøgelsen Alifatisk carboxylater"

APPFWU02V