Skip til primært indhold

Symboler og forkortelser

Symboler og forkortelser i laboratorievejledningen fra Blodprøver, Biokemi og Immunologi

Analyseresultater angives som regel i følgende rækkefølge:

System - Komponent; egenskabsart = talværdi x enhed

Eksempel:

 System

 Komponent

 egenskabsart

 talværdi

 enhed

 P—

 Calcium(II);

 stofk.

 =  

 2,40      

 mmol/L

 Pt(U)—

 Carbamid;

 massehast.

 =  

 400        

 mol/d

 B—

 Erythrocytter; 

 entitisk vol.

 =   

 90

 fL

Se symboler og forkortelser

a

Arterielt

B

Blod

bPt

Belastet patient

Csv

Cerebrospinalvæske

d

Døgn

Ery

Erythrocyt

Erys

Erythrocytter

F

Fæces

fPt Fastende patient

f

Fastende

k

Kapillær

Lkc

Leukocytter

n

Nat

P

Plasma

Pt

Patient

Sem Semen

Sp

Spinal

SM

Sperma

SMZ

Spermatozoer

Sperm Spermatozoa

v

Venøst

U

Urin

 

antalk. antalkoncentration
arb. arbitrær
diff. differens
enzk. enzymkoncentration
hast. hastighed
indh. indhold
katal. katalytisk aktivitet
massehast. massehastighed
massek. massekoncentration
mætn. mætning
parfr. parktikelfraktion
rel. relativ
stoffr. stoffraktion
stofk. stofkoncentration
stofm. stofmængde
t time
tension gastension
vol. volumen
volfr. volumenfraktion
arb.enh. arbitrær enhed
g gram
IE international enhed
L liter
m meter
mol mol
Pa Pascal
s sekund
U enzymenhed
1

eet (enhed for dimensionsløse egenskabsarter)

k

103

kilo

m

10-3

milli

µ

10-6

mikro

n

10-9

nano

p

10-12

piko

f

10-15

femto

< mindre end
> større end
RI Referenceinterval
2CV% det anførte tal angiver 2 x den analytiske variationskoefficient i procent (analyseusikkerhed)
IUPAC International Union of Pure and Applied Chemistry
NPU Nomenclature, Properties and Units in Laboratory Medicine
DNK ISO-kode for Danmark
SHS Sygehus Sønderjylland
BBI Blodprøver, Biokemi og Immunologi
MK Mikrobiologisk Afdeling
Sønderborg
Tønder
Aa Aabenraa
APPFWU02V