Skip til primært indhold

Bestilling af laboratorieundersøgelser

Information om bestilling af laboratorieundersøgelser i afdelingen for Blodprøver, Biokemi og Immunologi på Sygehus Sønderjylland.

Bestilling til:

Bestilling af laboratorieundersøgelser foretages på Blodprøver, Biokemi og Immunologi, BBI'S henvisningssystem.

Patienter, på hvilke der er bestilt blodprøver og/eller EKG, skal opholde sig ved eller i deres senge, til prøven er taget. Opholder patienten sig undtagelsesvis andetsteds, skal dette anføres på henvisningen. I modsat fald udsættes prøven til næste dag. Enkelte undersøgelser skal aftales i forvejen med BBI.

Henvisningen bliver i systemet udfyldt med:

 Patientens for- og efternavn
 CPR-nummer
 Afdeling og afsnit
 Prøvetagningsdato og tidspunkt

Desuden anføres eventuelle oplysninger af betydning for prøvetagning og undersøgelsens udførelse, beregning og vurdering (tidspunkt, volumen, kliniske oplysninger inkl. lægemidler m.m.). For at optimere patientkontakten bedes rekvirenten oplyse, om der skal tages særlige hensyn til patientens eventuelle fysiske og psykiske tilstand.

Analyserne bestilles som: 

Rutine   = Svar samme eftermiddag/førstkommende rutine.
Fremskyndet  = Svartid mindre end 3 timer.
Haste = Svartid mindre end 1 time. Må kun benyttes til livsvigtige analyser.  

Det fremgår af henvisningssystemet, hvilke analyser, der kan bestilles som rutine, fremskyndet eller haste.

Blodprøvetagning til fremskyndet og hasteanalyse foretages hele døgnet rundt. Blodprøvetagning til rutineanalyse foretages kun i morgenrunden på hverdage eller sammen med fremskyndet og hasteanalyse.

Hvis man af særlig tvingende grunde straks ønsker at få udført en analyse, der ikke kan rekvireres som haste, skal dette aftales mellem en læge i øverste vagtlag og en leder i BBI.

Bestilling af laboratorieundersøgelser foretages på BBI's henvisningssystem.

Desuden anføres eventuelle oplysninger af betydning for prøvetagning og undersøgelsens udførelse, beregning og vurdering (tidspunkt, volumen, kliniske oplysninger inkl. lægemidler m.m.).

Ved undersøgelser, hvor patienten skal være fastende, skal lægen instruere patienten herom.

Enkelte undersøgelser skal aftales i forvejen med BBI.

Bestilling af laboratorieundersøgelser foretages via MedCom (WebReq) henvisningssystem.

Henvisningen bliver i systemet udfyldt med:

 Patientens for- og efternavn
 CPR-nummer
 Lægens ydernummer eller navn på det henvisende ambulatorium
 Prøvetagningsdato

Desuden anføres eventuelle oplysninger af betydning for prøvetagning og undersøgelsens udførelse, beregning og vurdering (tidspunkt, volumen, kliniske oplysninger inkl. lægemidler m.m.).

Ved undersøgelser, hvor patienten skal være fastende, skal lægen instruere patienten herom.

Enkelte undersøgelser skal aftales i forvejen med BBI.

APPFWU02V