Skip til primært indhold

Familieambulatoriet

Et sundhedsfremmende og forebyggende tilbud til sårbare familier, som har behov for særlig støtte

I bliver tilbudt støtte via Familieambulatoriet,

  • hvis du som mor har – eller har inden for de sidste 2 år før graviditeten haft et forbrug af smertestillende / afhængighedsskabende medicin, alkohol eller rusmidler

og/eller

  • hvis du som barnefar / partner har et aktivt misbrug 

Familieambulatoriet giver også støtte til:

  • nybagte forældre med psykiske og/eller sociale problemer
  • unge forældre under 20 år
  • særligt sårbare nybagte forældre

Familieambulatoriets team består af fødselslæge, jordemoder, socialrådgiver, børnelæge, sygeplejersker, psykolog og sekretær. 

Familieambulatoriet følger børn, som i graviditeten blev udsat for alkohol, rusmidler eller afhængighedsskabende medicin, op til skolealderen. Formålet med konsultationer hos børnelæge og psykolog er at opspore mulige vanskeligheder, som kunne have betydning for barnets trivsel og udvikling.

Patientvejledning 

Kontakt og find vej

Familieambulatoriet

Kresten Philipsen Vej 15, 6200 Aabenraa


79 97 23 80

Mere information:

Find vej:
Familieambulatoriet ligger i område 105.

APPFWU01V