Skip til primært indhold

HU andre specialer

Læs mere i menuen nedenfor

HU Almen medicin

 • Stuegang
 • Yngre læge ambulatorium
 • DC konvertering
 • Hjælper
 • Vejlederfunktion for KBU læger
 • Fokuserede dage i AFLI-klinik, svigtklinik og rehabilitering
 • Medvirken til visitation

HU Nefrologi

 • Stuegang
 • Yngre læge ambulatorium
 • DC konvertering
 • Hjælper
 • Vejlederfunktion for KBU læger
 • Oplæring i basal TTE (grov vurdering af EF, hydreringsgrad og perikardieeksudat)

HU Geriatri

 • Stuegang
 • Yngre læge ambulatorium
 • DC konvertering
 • Hjælper
 • Vejlederfunktion for KBU læger
 • Fokuserede dage i rehabilitering og palliationsteamet

HU Endokrinologi

 • Stuegang
 • Yngre læge ambulatorium
 • DC konvertering
 • Hjælper
 • Vejlederfunktion for KBU læger

For læger i Introduktionsstillinger, HU i almen medicin eller andre specialer og HU i kardiologi udarbejdes der individuelle introduktionsprogrammer idet den enkelte læges tidligere erfaring på Sygehus Sønderjylland og i det kardiologiske speciale varierer meget. Det sikres at den enkelte læge har tilstrækkelig superviserede funktioner

 • i vagtarbejdet
 • ved stuegang 
 • i ambulatoriet

inden lægen selvstændig varetager funktionen.

Eksempel på introduktionsprogram for I- og HU-læger

APPFWU01V