Skip til primært indhold

Medicinstuderende

Du finder her information om dit uddannelsesforløb

Dagsforløb

 • 08.00-08.30  Morgenkonference i Hjertekonferencen
 • 09.00-12.00  Stuegang/vagt/DC
 • 12.30-13.00  Kardiologisk middagskonference i Hjertekonferencen
 • 15.30-16.00  Vagtkonference i FAM

Dagvagt 

 • 08.00-16.30
 • Aften-nattevagt 16.00-08.30

Morgenkonference

Medicinske FAM-læger mødes hver morgen kl 8.00 i konferencelokalet i Skadestuen. 
Kardiologiske læger mødes hver morgen kl 8.00 i Hjertekonferencen. Lokalet findes på den lange vandregang mellem indgang A og indgang B, skråt overfor elevator 3.
Ved begge morgenkonferencer drøftes patienter indlagt i vagten og ændringer af vagtholdet afklares i tilfælde af sygdom

Middagskonference

Der er hver dag kardiologisk middagskonference kl 12.30-13.00 i Hjertekonferencen.
Her drøftes patienter fra stuegang, patienter fra formiddagsvagten samt afklaring af spørgsmål fra yngre lægeambulatorium.

Medicinsk afdeling

Medicinsk Forvagtslag (i FAM):

Det består primært af KBU læger. Lægerne er tilknyttet medicinsk/geriatrisk afdeling eller FAM.

Lægerne har dagvagt/aften-nat vagt alle ugens dage, hvor de primært modtager medicinske patienter i skadestuen og i FAM.

Afdeling for Hjertesygdomme

Kardiologisk Forvagtslag (i FAM)

Det består af KBU læger, introduktionsreservelæger, HU-læger i andre specialer og nye HU-læger i kardiologi. Alle læger er tilknyttet Afdeling for Hjertesygdomme.
Lægerne har dagvagt/aften-nat vagt alle ugens dage, hvor de modtager akutte hjertepatienter i FAM og varetager tele-EKG funktionen.

Kardiologisk hjælper

Det består primært af KBU læger. Skriver journaler på patienter der overflyttes til sengeafdeling, er med ved DC-konvertering mandag, onsdag og fredag samt arbejds-EKG. Deltager i stuegangen og varetager ofte behandlingen af patienter obs DVT.

Kardiologisk bagvagtslag består af erfarne hoveduddannelseslæger i kardiologi samt speciallæger.

Du vil både gå med læger i med medicinske og i det kardiologiske forvagtslag i henhold til rullet.
Hvis du skal gå med en medicinsk læge, møder du til morgenkonferencen hos medicinerne, og hvis du skal gå med en kardiologisk læge møder du til morgenkonferencen hos kardiologerne.

Dit klinikophold

Du vil ikke bare være ”føl” men indgå i det daglige lægelige arbejde afhængigt af dine kompetencer.

6. semester

Her er formålet primært at få erfaring i journalskrivning og praktiske procedurer (især venflon, a-punktur og blærekateter på mænd)

8. semester og 10. semester

Du har et længere ophold og vil udover ovennævnte også få mulighed for at gå med i ambulatoriet, se ekkokardiografier, KAG, pace mm.

Der er stadig fokus på modtagelse af akutte patienter, men der forventes et mere selvstændigt arbejde, bl.a. kan du gå stuegang på enkelte patienter, og medvirke til f.eks. DC-konvertering. Vi tilstræber at du så vidt muligt følger en patient i et forløb, f.eks. skriver journal – er med til stuegang – og er med til KAG på patienten

Den første dag skal du møde i Hjertekonferencen kl 8.00.
Her vil du blive modtaget af den kliniske lektor eller den studenteransvarlige yngre læge.

Efter morgenkonferencen vil du blive vist rundt og få uddelt kitler, adgangskoder og ID-kort.
Mål for klinikopholdet og port folio vil blive gennemgået. Efter introduktionen vil du blive tilknyttet en yngre læge der hjælper dig i gang med adgangskoder og EPJ SYD.

Den første ½ af dit ophold er skemalagt (skema stud.med. 6. semester og skema stud.med. 8.+10. semester). Den anden ½ af dit ophold tilrettelægger du selv. Det er vigtigt at der i alle dine journaler står et notat om hvem der har superviseret din journal, dette af juridiske årsager.
Vi forventer du møder engageret og nysgerrig, vi tilbyder til gengæld et rigtig godt læringsmiljø hvor du bliver inddraget i reservelægestaben .

Der vil under opholdet være mulighed for løbende dialog med den kliniske lektor. Den sidste uge i opholdes afholdes en slutevalueringssamtale med den kliniske lektor hvor port folio gennemgås.

De hyppigste sygdomme indenfor medicin

 • Pneumoni
 • KOL
 • Dysreguleret DM
 • Lipotymi
 • Forgiftning
 • Infektioner
 • Dehydratio

De hyppigste sygdomme indenfor kardiologi

 • Obs AKS
 • Atrieflimren
 • Inkompensatio cordis
 • Bradyarytmier

Michael Skov Hansen

Ledende overlæge og ekstern klinisk lektor ved SDU

Hjertesygdomme


APPFWU01V