Skip til primært indhold

HU kardiologi

Læs mere i menuen nedenfor

HU 1

 • Stuegang
 • Yngre læge ambulatorium
 • Evt. ekko ambulatorium
 • Vejlederfunktion for introduktionslæger
 • Oplæring eller videreudvikling af TTE
  afhængig af kompetencer
 • Eventuelt bagvagt 2

HU 2

 • Stuegang
 • Yngre læge ambulatorium
 • Ekko ambulatorium
 • Vejlederfunktion for introduktionslæger
 • Videreudvikling af TTE og oplæring af TEE
 • Bagvagt 2 og siden hen kardiologisk bagvagt med beredskabsvag
 • Oplæring i pacemaker og ICD kontroller

HU 5

 • Stuegang
 • Overlægeambulatorium
 • Ekko ambulatorium inkl. TEE
 • Vejlederfunktion for introduktionslæger og HU læger i andre specialer
 • Videreudvikling af TTE og TEE
 • Kardiologisk bagvagt med beredskabsvag
 • Bagvagt 2
 • Fokus arytmi: pace og ICD ambulatorium, eventuelt plan for paceoplæring
 • Fokus iskæmi:  KAG-oplæring, medvirken til iskæmikonference
 • Fokus imaging: medvirken til klapkonference, hjerte-CT

For læger i introduktionsstillinger, HU i almen medicin eller andre specialer og HU i kardiologi udarbejdes der individuelle introduktionsprogrammer idet den enkelte læges tidligere erfaring på Sygehus Sønderjylland og i det kardiologiske speciale varierer meget. Det sikres at den enkelte læge har tilstrækkelig superviserede funktioner i

 • vagtarbejdet
 • ved stuegang
 • i ambulatoriet

inden lægen selvstændig varetager funktionen.

Eksempel på introduktionsprogram for I- og HU-læger

APPFWU01V