Skip til primært indhold

Introduktionslæger

Læs mere i menuen nedenfor

Introduktionsstilling i kardiologi

 • Stuegang
 • Yngre læge ambulatorium
 • DC-konvertering
 • Hjælper
 • Oplæring i TTE
 • Vejlederfunktion for KBU læger

I slutningen af introduktionsstillingen eventuelt bagvagt 2

Introduktionsstilling i akut medicin

 • Stuegang
 • DC-konvertering
 • Hjælper
 • Akut kardiologi i FAM

For læger i Introduktionsstillinger, HU i almen medicin eller andre specialer og HU i kardiologi udarbejdes der individuelle introduktionsprogrammer idet den enkelte læges tidligere erfaring på Sygehus Sønderjylland og i det kardiologiske speciale varierer meget. Det sikres at den enkelte læge har tilstrækkelig superviserede funktioner i

 • i vagtarbejdet
 • ved stuegang
 • i ambulatoriet

inden lægen selvstændig varetager funktionen.

Eksempel på introduktionsprogram for I- og HU-læger

APPFWU01V