Skip til primært indhold

KBU-læger

Læs mere i menuen nedenfor

  • Basale færdigheder
  • Stuegang
  • DC-konvertering, hjælper

I slutningen af KBU-forløbet eventuelt yngre læge ambulatorium

KBU-lægerne deltager i et fast tilrettelagt 2 ugers introduktionsprogram. Programmet indeholder såvel generel introduktion til sygehuset, introduktion til de enkelte afdelinger, simulationstræning i akutte medicinske tilstande, undervisning i akutte medicinske tilstande samt undervisning i diverse organisatoriske emner.

Eksempel på Introduktionsprogram for KBU-læge

APPFWU02V