Skip til primært indhold

Sygeplejestuderende

Du finder her information om dit uddannelsesforløb

Afdeling for Hjertesygdomme modtager studerende i 1, 2 , 6 og 7 semester.

De studerende følger patienterne både i sengeafdelingen og i ambulatoriet.

Der er to kliniske vejledere i afdelingen, som varetager uddannelsen.

Den studerende udarbejder læringsplaner og planlægger forløbet med sin kliniske vejleder.

Det er den kliniske vejleders ansvar, at vurdere den studerendes standpunkt og tage 6 modul studerende til eksamen.

Vi arbejder bevidst med at udvikle læringsmiljøet i klinikken.

De kliniske vejledere er i netværk med andre kliniske vejledere, og deltager i temadage og uddannelseskonferencer.

I afdelingen er der en blanding af nyuddannede og meget erfarne sygeplejersker. Alle indgår i et samarbejde om den daglige vejledning af den studerende.

En del sygeplejersker har specialfunktioner, og vil kunne fortælle dybdegående omkring forskellige sygdomme og behandlinger.

Vi er meget bevidste om at udvikle sygeplejen baseret på evidens. Sygeplejerskerne deltager løbende i kurser og diverse uddannelsestilbud.

Elisabet Kristjansdottir Michelsen

Sygeplejerske

Afdeling for Hjertesygdomme


Karen Steensen

Sygeplejerske

Hjertesygdomme


Anne-Mette Munk Hørning

Oversygeplejerske - sengeafsnittet

Hjertesygdomme


APPFWU01V