Skip til primært indhold

Det daglige lægearbejde

Læs mere i menuen nedenfor

Hverdage

Kardiologisk morgenkonference i Hjertekonferencen kl. 08.00-08.15
Kardiologisk middagskonference i Hjertekonferencen  kl 12.30-13.00

Weekend/SH

Fælles morgenkonference med vagtholdet kl 8.00-8.15 i Hjertekonferencen

Dagarbejde

Arbejdstid kl 8.00-15.00 på hverdage

Vagt

Kard.forvagt:  Mødested i Hjertekonferencen, vagtskifte i FAM
Kard.bagvagt: Mødested i Hjertekonferencen

Kardiologisk forvagt    08.00 - 16.00 og 15.30 - 08.30 
Kardiologisk bagvagt  08.00 - 21.00 herefter vagt fra bolig med 30 min. tilkald

 

Kardiologisk hjælper

08.00 - 16.00 (mandag-fredag) 

Kardiologisk sweeper

08.00 - 15.30 (mandag-fredag)    

Kardiologisk supervisor 08.00-15.00 (mandag-fredag)

I tidsrummet 21.00-08-00 varetages kardiologisk rådgivning af medicinsk bagvagt der eventuelt kan konferere med kardiologisk bagvagt

 • Tilse nye kardiologiske patienter i FAM 1 og FAM 2
 • Kaldes til hjertestop
 • Tilse patienter på egen stamafdeling (Hjertesygdomme) i vagten
 • Ligsyn på egen stamafdeling
 • Håndtere tele-ekg 
 • Hjælper med stuegang om formiddagen
 • Hjælper kardiologisk forvagt i FAM over middag
 • Hjælper med til stuegang
 • Tømmer sweeperbakken (Cetrea) og konfererer problematiske korrespondancer til middagskonferencen
 • Gennemgå akutte kardiologisk patienter mellem kl. 08.00 og 21.00. Indkald fra bolig med 30 min. tilkald ved behov mellem 21.00 og 08.00
 • Gå akutte kardiologiske tilsyn
 • Håndtere opkald fra andre afdelinger vedr. kardiologisk rådgivning, frem til kl. 21.00
 • Yngre læge funktion mandag, onsdag og fredag fra kl. 12.00-15.00. 
 • Formiddagsfunktion typisk ambulatorie eller ekkokardiografi
Hverdage Supervision på vagtarbejde samt stuegangs- og ambulante funktioner sker løbende samt ved morgenkonferencen og middagskonferencen.
Tirsdag Overlægemøde i Hjertekonferencen 8.15-8.45
Yngre læge møde i Hjerterummet kl. 8.15-8.45
Onsdag Kl 8.15-8.45 Fælles undervisning med FAM af speciallæge/HU-læge i Hjertekonferencen
Undervisningsplan udarbejdes halvårligt.
Torsdag Kl. 8.15-8.30 Fælles undervisning med "case of the day" ved yngre læge i Hjertekonferencen. Undervisningsplan udarbejdes halvårligt.
Fredag Kl. 8.15-8.45 Speciallægeundervisning i kardiologisk emne i Hjertekonferencen.
 • Formiddagspause ca. kl. 10.00-10.15
 • Frokostpause kl. 13.00-13.30

Der kan købes kolde og lune retter i cafeteriet ved indgang A. Der er rabat ved anvendelse af personalekort.

Fremgangsmåde

Sygemelding skal ske hurtigst muligt til Kardiologisk forvagt.

Ansatte på Afdeling for Hjertesygdomme kontakter cheflæge Lene Svendstrup og Lene Ammitzbøll, afdelingsledelsessekretær (fra. kl. 07.30), via sms.

Raskmelding dagen før, inden kl. 12 til egen ledelse

Bytning af vagter

Bytning af vagter, skal som udgangspunkt være timeneutrale og inden for samme normperiode, information skal sendes på mail til vagtplanlægger Nerma Todorovac

APPFWU02V