Skip til primært indhold

Det daglige lægearbejde

Læs mere i menuen nedenfor

Hverdage

Kardiologisk morgenkonference i Hjertekonferencen kl. 08.00-08.15
Kardiologisk middagskonference i Hjertekonferencen  kl 12.30-13.00

Weekend/SH

Fælles morgenkonference med vagtholdet kl 8.00-8.15 i Hjertekonference

Dagarbejde

Arbejdstid kl 8.00-15.00 på hverdage

Vagt

Kard.forvagt:  Mødested i Hjertekonferencen, vagtskifte i FAM
Kard.bagvagt: Mødested i Hjertekonferencen

Kardiologisk forvagt    08.00 - 16.00 og 15.30 - 08.30  Telefon 72611
Kardiologisk bagvagt  08.00 - 21.00 herefter vagt fra bolig Telefon 72612
Kardiologsk hjælper

08.00 - 16.00 (tirsdag-torsdag)

08.00 - 18.00 (mandag og fredag)   

Telefon 76443
Kardiologsk sweeper 08.00 - 15.00     Telefon 72645
Kardiologisk supervisor 08.00-15.00 (mandag-fredag) Telefon 77247

I tidsrummet 21.00-08-00 varetages kardiologisk rådgivning af medicinsk bagvagt der eventuelt kan konferere med kardiologisk bagvagt

 • Tilse nye kardiologiske patienter i FAM 1 og FAM 2
 • Kaldes til hjertestop
 • Tilse patienter på egen stamafdeling (Hjertesygdomme) i vagten
 • Ligsyn på egen stamafdeling
 • Håndtere tele-ekg 
 • Hjælper med til stuegang og tilser patienter i daghospitalet obs DVT
 • Tømmer sweeperbakken og konfererer problematiske korrespondancer til middagskonferencen
 • Hjælper kardiologisk forvagt i FAM over middag såfremt stuegangen er afviklet og der ikke er patienter obs DVT
 • Mandag, onsdag og fredag foretager DC yngre læge elektiv DC konvertering i sengeafsnittet om eftermiddagen. 
 • Hjælper med til stuegang og tilser patienter i daghospitalet obs DVT
 • Tømmer sweeperbakken og konfererer problematiske korrespondancer til middagskonferencen
 • Gennemgå akutte kardiologisk patienter mellem kl. 08.00 og 21.00. Indkald fra bolig ved behov mellem 21.00 og 08.00
 • Gå akutte kardiologiske tilsyn
 • Håndtere opkald fra andre afdelinger vedr. kardiologisk rådgivning, frem til kl. 21.00
Hverdage Supervision på vagtarbejde samt stuegangs- og ambulante funktioner sker løbende samt ved morgenkonferencen og middagskonferencen.
Tirsdag Overlægemøde i Hjertekonferencen 8.15-8.45
Yngre læge møde i Hjerterummet kl. 8.15-8.45
Onsdag Kl 8.15-8.45 Fælles undervisning med FAM af speciallæge/HU-læge i Hjertekonferencen
Undervisningsplan udarbejdes halvårligt.
Torsdag Kl. 8.15-8.30 Fælles undervisning med case of the day med yngre læge i Hjertekonferencen. Undervisningsplan udarbejdes halvårligt.
Fredag Kl 8.15-8.45 Speciallægeundervisning i kardiologisk emne i Hjertekonferencen.
 • Formiddagspause ca. kl. 10.00-10.15
 • Frokostpause kl. 13.00-13.30

Der kan købes kolde og lune retter i cafeteriet ved indgang A. Der er rabat ved anvendelse af personalekort.

Fremgangsmåde

Sygemelding skal ske hurtigst muligt til Kardiologisk forvagt - tlf. 7997 2611

Ansatte på Afdeling for Hjertesygdomme kontakter ledende overlæge Lene Svendstrup, tlf. 2589 4000, via sms og Lene Ammitzbøll, afdelingsledelsessekretær, tlf. 7997 6761 (fra. kl. 07.30)

Raskmelding dagen før, inden kl. 12 til egen ledelse

Bytning af vagter

Bytning af vagter, skal som udgangspunkt være timeneutrale og inden for samme normperiode, information skal sendes på mail til vagtplanlægger Niels Hinrichsen Hvenegaard

APPFWU01V