Skip til primært indhold

Sygehus Sønderjyllands historie

Kort introduktion til Sygehus Sønderjyllands historie.

Sygehus Sønderjylland er ikke et nyt sygehus, selvom sygehuset først har fået navnet Sygehus Sønderjylland i 2007. Igennem en årrække fra 2004 til 2007 har sygehuset udviklet sig til ét sygehus med fælles ledelse og drift.

Indtil 2004 var der i Sønderjylland fire sygehuse - ét i henholdsvis Aabenraa, Haderslev, Sønderborg og Tønder. Sygehusene arbejdede naturligvis sammen i det tidligere Sønderjyllands Amt, men var hver især selvstændige sygehuse.

I juni 2004 trådte en ny sygehusstruktur i kraft i Sønderjylland. Her blev de fire sygehuse i Sønderjylland knyttet tættere sammen bl.a. via en ny ledelsesstruktur. I det hele taget gennemgik sygehusene fra 2004-2006 store forandringer, som resulterede i, at de fire sygehuse støt og roligt blev til ét fælles sygehus. Specialer og funktioner blev samlet under fælles ledelse og drift både på direktionsniveau og på afdelingsledelsesniveau. Disse forandringer blev gennemført for at kunne tilbyde patienterne den bedst mulige behandling og for at leve op til krav der i dag stilles til et moderne sygehus.

Strukturreformen i 2007 betød, at de 14 amter skrumpede ind til fem regioner, og at kommunerne blev reduceret til 98. De store regioner banede vejen for en sygehusreform med færre og større sygehuse samt en specialeplan, der samlede de komplicerede behandlinger på færre sygehuse og i det hele taget lagde op til en opgavefordeling mellem sygehusene.

I Sønderjylland blev sygehusene i Haderslev, Aabenraa, Sønderborg og Tønder lagt sammen til Sygehus Sønderjylland. Pr. 1 januar 2007 var sammenlægningen af de fire sygehuse til ét sygehus for alvor været en realitet. Dette blev markeret ved navneskiftet til Sygehus Sønderjylland, som i dag er sygehusets officielle navn.

Regionsrådet i Region Syddanmark besluttede i 2009, at sygehuset i Aabenraa skulle være akutsygehus, Sønderborg skulle huse et specialsygehus og Tønder et daghospital, mens sygehuset i Haderslev skulle sælges og aktiviteterne der fordeles på de tre andre adresser.

Tilpasningen til de nye roller gik straks i gang. Allerede året efter lukkede de sidste sengestuer i Tønder, de første afdelinger flyttede fra Haderslev og størstedelen af Sygehus Sønderjyllands kirurgiske aktiviteter blev samlet i Aabenraa.

Sygehuset i Haderslev blev nedlagt i 2014 og de sidste funktioner blev flyttet til Sønderborg og Aabenraa.

Læs mere om de fire oprindelige sygehuse i Sønderjylland:

Sønderjysk sundhedsvæsen fra besættelsen til i dag

De fire sygehuse i Sønderjylland

Sønderborg Sygehus

Aabenraa Sygehus

Tønder Sygehus

Haderslev Sygehus

APPFWU01V