Skip til primært indhold

Din tilfredshed - Vores stolthed

Sygehus Sønderjylland er patienternes, deres pårørendes, personalets og alle øvrige borgere i Sønderjyllands sygehus. Høj faglighed og professionel patientbehandling danner grundlag for, at vi alle kan være stolte af vores sygehus.

Vores vision

”Din tilfredshed – Vores stolthed” er rettesnoren for alt hvad vi gør, alt hvad vi udvikler, og alle relationer, som tilsammen er med til at udgøre Sygehus Sønderjylland. Vi ønsker at sætte mennesket i centrum og gøre vores yderste fagligt og menneskeligt. Hvad enten det er relationen mellem patienten og den sundhedsfaglige, relationen mellem leder og medarbejder, medarbejdere imellem, relationen til kolleger i andre sektorer eller alle de mange andre relationer, som vores sygehus består af.

Vi ved nemlig, at den stolthed som dette medfører, vender tilbage og giver os alle sammen en stor tilfredshed.

Vores fælles sygehus

Sygehus Sønderjylland er et moderne og ambitiøst sygehus, funderet i det sønderjyske samfund og med udsyn til verden. Vi arbejder for at alle, som er en del af Sygehus Sønderjylland, skal være tilfredse og stolte af vores fælles sygehus. Derfor kalder vi vores vision: Din tilfredshed – Vores stolthed.

Vi har organiseret og indrettet os, så vi bedst muligt understøtter det gode patientforløb. Med en flad organisation og korte kommandoveje, samt med fysiske omgivelser, der er designet til at gøre det nemt.

Aabenraa

I 2020 indviede vi den nye sengebygning i Aabenraa. Her vil du som patient opleve, at der er fred og ro på afdelingen og ikke mindst på din stue. Alle stuer er udstyrede med arbejdsstationer, så personalet kan bruge deres tid hos dig frem for på et kontor bag en lukket dør. Du vil også opleve, at din stue er lys og rummelig. Du har dit eget badeværelse, og du kan frit bestille mad fra vores restaurants a la carte menukort, og få det serveret på stuen, eller du kan besøge vores restaurant i forhallen, hvor du kan spise sammen med dine gæster.

Sønderborg

Er du ambulant patient i Sønderborg, vil du opleve vores ambulatorietorv, som er blevet indviet i 2021. Her er størstedelen af ambulatorierne samlet i sygehusets forgang for at gøre det let for dig at finde rundt. Venteområder og ambulatorier er nyrenoverede, lyse og rummelige. Ambulatorietorvet rummer desuden også vores restaurant, hvor du kan nyde en kop kaffe eller et måltid mad før, efter eller imellem dine undersøgelser eller behandlinger.

Tønder

Her kommer du, hvis du har brug for et daghospital og de ydelser, der ligger i det. Det kan spare dig for turen til Aabenraa eller Sønderborg, hvis du for eksempel blot skal have en samtale, en portion blod eller andre mindre procedurer.

I Tønder er også en meget veldreven røntgenafdeling foruden en skadeklinik, hvor de mest almindelige og ikke lægekrævende skader kan blive ordnet.

Din tilfredshed

Når du sender ris og ros

Vores patienter er grunden til, at vi er her, og vi arbejder hele tiden på at forbedre den oplevelse, som den enkelte patient har i mødet med Sygehus Sønderjylland. Derfor har det stor værdi for os, når du giver dig tid til at give os feedback, efter du har haft en god eller en dårlig oplevelse som patient eller som pårørende.

Rosende feedback sendes altid direkte videre til de afdelinger og medarbejdere, som rosen tilkommer, mens klager behandles med læring og forbedring for øje. Som sygehus er det meget vigtigt for os at lære af vores fejl, så vi ikke gentager dem.

Vores arbejdsplads

Arbejdsmiljøcertificering

Sygehus Sønderjylland er i 2021 blevet arbejdsmiljøcertificeret efter arbejdsmiljøstandarden DS/ISO 45001.

Certifikatet er et fysisk bevis på det store arbejde, som allerede er gjort, for at Sygehus Sønderjylland skal være en god og en sikker arbejdsplads. Men det er også et håndgribeligt bevis på, at arbejdet aldrig slutter, og at vi hele tiden skal have fokus på at fastholde det gode arbejdsmiljø samt pleje det, så det kan spire i alle kroge af sygehuset.

Vi vil nemlig have de bedste medarbejdere i branchen. Det betyder meget for os, at du som medarbejder på Sygehus Sønderjylland kan være stolt af dit arbejde og af din arbejdsplads.

Vores forskning

I Aabenraa ligger Sygehus Sønderjyllands Lærings- og Forskningshus, hvorfra meget sygehusets forskning udspringer. Som for alle andre aktiviteter på sygehuset, har vores forskningsarbejde udspring i det patientnære, og det som direkte kommer vores patienter til gavn. Både fysisk og organisatorisk ligger forskningen i kort afstand til de kliniske afdelinger, og det giver forskerne en unik mulighed for at bruge afdelingerne i deres arbejde.

På samme måde har det kliniske personale nem adgang til forskerne, og forskningsresultaterne har kort vej ind i de kliniske arbejdsgange. Den korte afstand betyder også, at hvis du er ansat og har forskerdrømme, så kan der være kortere vej til at opfylde drømmen, end du måske tror.

APPFWU02V