Skip til primært indhold

Din tilfredshed - Vores stolthed

Vi er sammen om at udvikle og fastholde Sygehus Sønderjylland som et solidt, velfunderet sygehus for hele Sønderjylland. Sygehusets kerneopgave er at udrede og behandle vores patienter, og det er en opgave, som medarbejdere, patienter, pårørende og samarbejdspartnere løfter sammen. Gennem inddragelse, fælles forventninger og høj faglighed arbejder vi for din tilfredshed. Ligegyldigt hvad din relation er til Sygehus Sønderjylland, så er din tilfredshed vores stolthed.

Din tilfredshed - Vores stolthed

Det er Sygehus Sønderjylland vision!

Sygehus Sønderjyllands kerneopgave er at udrede og behandle vores patienter, og det er en opgave, som medarbejdere, patienter, pårørende og samarbejdspartnere løfter sammen. Gennem inddragelse, fælles forventninger og høj faglighed arbejder vi for din tilfredshed.

Ligegyldigt hvad din relation er til Sygehus Sønderjylland, så er din tilfredshed vores stolthed, og derfor har vi defineret fem strategiske indsatsområder for vores arbejde.

Vores strategiske fundament

Sammenhængende og sikre patientforløb

Vi skaber sammenhæng og sikkerhed i patienternes forløb gennem samarbejde på tværs af fagligheder, specialer/afdelinger og sektorer.

Patienterne er, på et velinformeret grundlag, medbestemmende i beslutningerne vedrørende deres egne forløb, og de ved hvad de kan forvente af os.

Ligeledes er vi tydelige i vores forventninger til, hvordan patienten bidrager til og tager ansvar for sig selv og sin situation.

​Faglighed og uddannelse

Vi sikrer høj kvalitet gennem en stærk faglighed. Derfor prioriterer vi faglig udvikling, uddannelse og forskning.

Vi styrker vores faglighed, når vi deler vores erfaringer i hverdagen, lærer af hinanden på tværs af faggrupper, og når vi fordyber os fagligt.

Vi udvikler og uddanner os inden for sundhedsfaglige områder, men også inden for områder, som understøtter kerneopgaven, eksempelvis IT og kommunikation.

Trivsel og samarbejde

Vi trives og har et godt samarbejde, og det gavner kerneopgaven.

Vi anerkender og respekterer hinanden, og vi har tillid og retfærdighed på tværs af arbejdspladsen.

I en travl hverdag prioriterer vi vores tid i forhold til kerneopgaven, holder fokus på at skabe og vedligeholde meningsfulde relationer, og går aldrig på kompromis med vores egen eller andres trivsel.

Ledelse og kommunikation

Vores ledelse angiver retning. Vores ledere er rollemodeller.

Vores principper for ledelse og kommunikation er anerkendelse, åbenhed og nærvær, og derved skaber vi sammenhæng i små og store opgaver, når vi træffer beslutninger.

Med fælles principper for vores ledelse og kommunikation sikrer vi sammenhæng i det vi siger og gør.

​​Sund og bæredygtig drift

Vi har en sund og bæredygtig drift, så vi sikrer rammerne for at løse vores kerneopgave i dag og i fremtiden.
Vi har balance i økonomien ved effektivt og klimavenligt at anvende de ressourcer vi har.

Vi arbejder kontinuerligt med forbedringer for at sikre, at anvendelsen af vores ressourcer er værdiskabende i forhold til vores kerneopgave.

APPFWU02V