Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | Deutch English |

Sygehus Sønderjylland

Lungesygdomme og kræftsygdomme

Kontaktoplysninger, vejledninger og andre oplysninger til almen praksis og speciallæge praksis fra Lungesygdomme og Kræftsygdomme.
 

 


Adresse

Sygehus Sønderjylland
Lungesygdomme og Kræftsygdomme
Sydvang 1
6400 Sønderborg

 


Telefon og e-mail

Hovednummer:

7997 3100

Direkte numre:

 

Lungemedicinsk Ambulatorium

7997 3100 tast 3

Onkologisk Ambulatorium 

7997 3100 tast 4

Palliativt Ambulatorium

79 97 3100 tast 5

 


Specialistrådgivning

Telefonisk specialistrådgivning til almen praksis.

Telefonnumrene er udelukkende forbeholdt almen praksis og bedes ikke udleveret.

Opkald fra patienter vil blive afvist.
 

Rådgivning vedrørende Telefontid Telefonnummer
Lungesygdomme Hverdage kl. 8.00 - 15.24  7997 3185
     

 


Enhedens navn, lokationsnummer, SHAK-kode (SKS) og SOR-kode

 

Enhedens navn

Lokationsnummer

SHAK-kode

SOR-kode

SHS Lungesygdomme Ambulatorier (Sønderborg)

5790002003943

5000607

504061000016008

SHS Kræftsygdomme Ambulatorier (Sønderborg)

5790002003905

5000617

504181000016002

SHS Palliativt Ambulatorium (Sønderborg)

5790002003912

5000619

504131000016001

 


Behandlingsspektrum

Stamafdeling for patienter tilmeldt samarbejdsaftalen om alvorligt syge og døende (Samordnet pleje).

Patienter med cancerdiagnose:

Sengeafsnit M41 modtager patienter fra Sønderborg, Tønder og Aabenraa kommuner. Undtaget herfra er patienter med neurologisk cancer. Disse henvises til afsnit for Hjerne- og Nervesygdomme, Sønderborg.

Elektronisk henvisning fremsendes til Lungesygdomme: Se ovenstående SKS- og lokationsnummer.

I henvisningen anføres under "Ønsket undersøgelse/behandling/problemstillling": "Tilmelding til samordnet pleje", efterfulgt af henvisningsdiagnosekode samt tekst.

Det anføres, om der er søgt terminaltilskud via blanketten fra Lægemiddelstyrelsen samt om LÆ165 er sendt til bopælskommunens kontaktperson.

Patienter uden cancerdiagnose:

Der modtages patienter svarende til afdelingens subspecialer, hvor patienterne får stamafdeling på de enkelte specialeafsnit. Elektronisk henvisning fremsendes til relevant afsnit.

 

 


Ambulanttilbud

(Angivelse af hvilke ambulatorier der tilbydes, specialer, evt. åbningstider, visitation m.m.)

 


Særlige forhold

(Angivelse af opmærksomheder til almen praksis og speciallæge praksis, som ikke er nævnt under ovenstående punkter – eksempelvis særligt samarbejde med andre sygehusafdelinger)

 


Andet

>> Oversigt over afdelingens patientinformationer

 


Ledelse

Afdelingsledelse

 

Anette Brink
  Anette Brink
Oversygeplejerske
Anette.Brink@rsyd.dk
 
Frans Brandt Kristensen
  Frans Brandt Kristensen
Ledende overlæge
frans.brandt.kristensen@rsyd.dk

 

Afsnitsledelse

 

 
 

Lisa Lynn
Afdelingssygeplejerske
lisa.lynn@rsyd.dk

 

 
Bente Holm Laursen, afdelingssygeplejerske
 

Bente Holm Laursen
Afdelingssygeplejerske
bente.holm.laursen@rsyd.dk

 


Læger med speciale/ansvarsområde

Zofia Grywacz

Specialeansvarlig overlæge, lungemedicin
zofia.helena.grywacz@rsyd.dk

Kim Wedervang

Specialeansvarlig overlæge, onkologi
kim.wedervang@rsyd.dk

Janne Bække

Specialeansvarlig overlæge, palliation (konst.)
Janne.Baekke@rsyd.dk

 


Praksiskonsulent

Pia Therkildsen
pia-therkildsen@dadlnet.dk

 


Siden er sidst opdateret 05-08-2021
Sygehus SønderjyllandTilgængelighedserklæring | Om hjemmesiden | Sitemap | Kontakt os