Skip til primært indhold

Nøgletal og aktivitet

Sygehus Sønderjylland har aktiviteter i Aabenraa, Sønderborg og Tønder og et optageområde på ca. 225.000 indbyggere.

Organisation og personale

Organisatorisk er sygehuset struktureret i 22 afdelinger - kliniske afdelinger, kliniske serviceafdelinger og serviceafdelinger - med tilhørende ambulatorier og sengeafsnit. Derudover er der en række stabsafdelinger - Direktionssekretariat, HR, Kvalitet og Økonomi, Planlægning og Kommunikation - samt IT-afdelingen, Lærings- og Forskningshuset og Klinisk Forskningsafdeling.

På Sygehus Sønderjylland er der ansat 2720 medarbejdere svarende til ca. 2600 fuldtidsstillinger.

Økonomi

Sygehus Sønderjylland havde i 2021 en omsætning på 2,1 mia. kr., fordelt på knap 1,6 mia. kr. på personale og 0,5 mia. kr. på øvrig drift.

Aktivitet

Sygehus Sønderjylland havde i 2021 en aktivitet på lige over 0,6 mio. kontakter fordelt på ambulante besøg og indlæggelser:

Sygehusudskrivelser (indlæggelser): 31.947
Ambulante besøg inkl. skadestuebesøg og virtuelle kontakter: 481.597
Af de ambulante besøg havde skadestuen i Aabenraa og skadeklinikkerne i Sønderborg og Tønder følgende antal kontakter:

Skadestue: 25.824
Skadeklinikker: 8.403
Antallet af fødsler på Sygehus Sønderjylland i 2021 var 1.680.

Antal senge

Sygehus Sønderjylland har 304 normerede senge fordelt i Aabenraa (206 senge inkl. 8 fødestuer) og Sønderborg (98 senge).

APPFWU01V