Skip til primært indhold

Nøgletal og aktivitet

Sygehus Sønderjylland har aktiviteter i Aabenraa, Sønderborg og Tønder og et optageområde på ca. 225.000 indbyggere.

Organisation og personale

Organisatorisk er sygehuset struktureret i 21 afdelinger - kliniske afdelinger, kliniske serviceafdelinger og serviceafdelinger - med tilhørende ambulatorier og sengeafsnit. Derudover er der en række stabsafdelinger - Direktionssekretariat, HR, Kvalitet og Økonomi, Planlægning og Kommunikation - samt IT-afdelingen, Lærings- og Forskningshuset og Klinisk Forskningsafdeling.

På Sygehus Sønderjylland var der i 2023 ansat omkring 2940 medarbejdere svarende til ca. 2600 fuldtidsstillinger.

Økonomi

Sygehus Sønderjylland havde i 2023 en omsætning på ca. 2,2 mia. kr., fordelt på knap 1,6 mia. kr. på personale og 0,6 mia. kr. på øvrig drift.

Aktivitet

Sygehus Sønderjylland havde i 2023 en aktivitet på 524.000 kontakter fordelt på ambulante besøg (eksklusiv ambulant blodprøvetagning) og indlæggelser (nedenfor ses de største kontakttyper):

  • Afdelingsudskrivelser (indlæggelser): 40.000
  • Ambulante besøg inkl. skadestuebesøg: 432.000
  • Virtuelle kontakter: 49.000

Af de ambulante besøg havde skadestuen i Aabenraa og skadeklinikkerne i Sønderborg og Tønder følgende antal kontakter:

  • Skadestue: 40.839
  • Skadeklinikker: 8.907

I 2023 var antallet af fødsler på Sygehus Sønderjylland 1.613.

Antal senge

Sygehus Sønderjylland har 302 normerede senge.

APPFWU02V