Skip til primært indhold

Nøgletal og aktivitet

Sygehus Sønderjylland har aktiviteter i Aabenraa, Sønderborg og Tønder og et optageområde på ca. 225.000 indbyggere.

Organisation og personale

Organisatorisk er sygehuset struktureret i 22 afdelinger - kliniske afdelinger, kliniske serviceafdelinger og serviceafdelinger - med tilhørende ambulatorier og sengeafsnit. Derudover er der en række stabsafdelinger - Direktionssekretariat, HR, Kvalitet og Økonomi, Planlægning og Kommunikation - samt IT-afdelingen, afdelingen for sygehusbyggerig i Aabenraa og Sønderborg” og Lærings- og Forskningshuset.

På Sygehus Sønderjylland er der ansat omkring 3000 medarbejdere svarende til ca. 2660 fuldtidsstillinger.

Økonomi

Sygehus Sønderjylland havde i 2020 en omsætning på 2,1 mia. kr., fordelt på knap 1,5 mia. kr. på personale og 0,6 mia. kr. på øvrig drift.

Aktivitet

Sygehus Sønderjylland havde i 2020 en aktivitet på lige over 1/2 mio. kontakter fordelt på ambulante besøg og indlæggelser:

Sygehusudskrivelser (indlæggelser): 32.195
Ambulante besøg inkl. skadestuebesøg og virtuelle kontakter: 501.092
Af de ambulante besøg havde skadestuen i Aabenraa og skadeklinikkerne i Sønderborg og Tønder følgende antal kontakter:

Skadestue: 24.156
Skadeklinikker: 8.321
Antallet af fødsler på Sygehus Sønderjylland i 2020 var 1.659.

Antal senge

Sygehus Sønderjylland har 321 normerede senge fordelt på matriklerne i Aabenraa (221 senge) og Sønderborg (100 senge).

APPFWU01V