Skip til primært indhold

Nøgletal og aktivitet

Sygehus Sønderjylland har aktiviteter i Aabenraa, Sønderborg og Tønder og et optageområde på ca. 225.000 indbyggere.

Organisation og personale

Organisatorisk er sygehuset struktureret i 21 afdelinger - kliniske afdelinger, kliniske serviceafdelinger og serviceafdelinger - med tilhørende ambulatorier og sengeafsnit. Derudover er der en række stabsafdelinger - Direktionssekretariat, HR, Kvalitet og Økonomi, Planlægning og Kommunikation - samt IT-afdelingen, Lærings- og Forskningshuset og Klinisk Forskningsafdeling.

På Sygehus Sønderjylland var der i 2022 ansat ca. 2600 medarbejdere (eksklusiv test- og vaccinationsmedarbejdere) svarende til ca. 2440 fuldtidsstillinger.

Økonomi

Sygehus Sønderjylland havde i 2022 en omsætning på 2,2 mia. kr., fordelt på knap 1,6 mia. kr. på personale og 0,6 mia. kr. på øvrig drift.

Aktivitet

Sygehus Sønderjylland havde i 2022 en aktivitet på lige over 0,5 mio. kontakter fordelt på ambulante besøg (eksklusiv ambulant blodprøvetagning) og indlæggelser:

  • Afdelingsudskrivelser (indlæggelser): 41.600
  • Ambulante besøg inkl. skadestuebesøg: 421.000
  • Virtuelle kontakter: 44.000

Af de ambulante besøg havde skadestuen i Aabenraa og skadeklinikkerne i Sønderborg og Tønder følgende antal kontakter:

  • Skadestue: 37.444
  • Skadeklinikker: 8.908

I 2022 var antallet af fødsler på Sygehus Sønderjylland 1.570.

Antal senge

Sygehus Sønderjylland har 302 normerede senge.

APPFWU01V