Skip til primært indhold

Om afdelingen

Afdeling for Hjertesygdomme på Sygehus Sønderjylland foretager forskellige ambulante undersøgelser, behandlinger, pleje og specialiseret genoptræning af patienter med hjerte-karsygdomme.

Lene Svendstrup

Cheflæge

Hjertesygdomme


Bente Holm Ravn

Chefsygeplejerske

Hjertesygdomme


Anne-Mette Munk Hørning

Oversygeplejerske - sengeafsnittet

Hjertesygdomme


Michael Skov Hansen

Ledende overlæge og ekstern klinisk lektor ved SDU

Hjertesygdomme


Med hjertet først - arbejder vi sammen om at sikre et effektivt og sammenhængende udrednings- og pleje/ behandlingsforløb, hvor vi med et fagligt højt niveau tager hånd om patient og pårørende.

Vi vil gerne, at patienten oplever sig grundigt medinddraget og informeret. De pårørende bliver inddraget og informeret tilsvarende, med patientens accept.

Når vi bruger betydningen "Med hjertet først", så mener vi

  • At vi vil møde vores patienter med hjertelig venlighed hver gang de har kontakt til os – virtuelt, ambulant fremmøde, indlæggelse (akut/planlagt)
  • At vi vil se mennesket før opgaven og går langt for en god løsning for den enkelte medarbejder, men samtidigt godt for den fælles opgave – og det gode arbejdsmiljø
  • At vi vil på landkortet og med på beatet for at være toneangivende ift. udvikling og høj faglighed i det kardiologiske speciale
  • At vi vil være kendte for at være en super god afdeling, hvor de dygtige og engagerede gerne vil høre til

Afdeling for Hjertesygdomme har ansat et bredt udvalg af faggrupper

Speciallæger

11 overlæger, hvoraf én er fast på matriklen i Sønderborg
2 afdelingslæger

Yngre læger:

4 hoveduddannelsesstillinger i Hjertesygdomme
4 introduktionsstillinger i Hjertemedicin
6 KBU-stillinger (klinisk basisuddannelse)
Desuden er der læger ansat fra specialer: almen medicin, endokrinologi, lungemedicin, nefrologi og geriatri.

Sygeplejersker/SSA

52 hjertemedicinske sygeplejersker, hvoraf 5 er fast i Sønderborg
6 social- og sundhedsassistenter
1 klinisk sygeplejespecialist
1 projektsygeplejerske
1 pHD-studerende sygeplejerske

Lægesekretærer

10 lægesekretærer, hvoraf 4 er fast i Sønderborg 
1 sekretær for afdelingsledelsen

Andre faggrupper

1 Husassistent
1 Klinisk psykolog

Afdelingen benytter desuden sygehusets egne diætister, fysioterapeuter og ergoterapeuter i behandlingen af patienter.

APPFWU02V