Skip til primært indhold

Introduktionsprogram

Program for introduktion af yngre læger i afdelingen

Introduktionsprogram

Læger i uddannelsesstillinger har 2 ugers introduktion, når det er 1. ansættelse her i afdelingen.

Du vil hver dag være knyttet til en person fra klinikken. Den introducerende kollega ved på forhånd, hvilken dag han/hun har ansvaret for dig. Hver dag vil omhandle en funktion eller et område, som du skal have kendskab til.

Checkliste for introduktionsforløb

I dit introduktionsforløb skal du se, få kendskab til og lære mange forskellige ting. For at du selv skal have overblik over, hvor langt du er og hvad du mangler endnu, har vil lavet en tjekliste. Brug den aktivt og kryds løbende af på listen.

Den findes som fil på vores interne drev:
X:\SHS\Kvindesygdomme og Fødsler\Kvindesygdomme\Læger\uddannelse YL\checkliste_introduktion.pdf

Supplement til introduktionsprogrammet

Vaginal ultralyd

Langt de fleste nystartede i afdelingen får tilbudt 1-dags kursus i vaginal ultralyd i techsim på OUH. Ud over det foregår UL-oplæringen som bed-side learning fra andre forvagter og speciallæger i klinikken.

CTG

Der vil være CTG-undervisning for nystartede yngre læger 2 gange årligt, og vi sørger for, at du bliver sat på inden for nogle måneder efter du er startet.

Ud over det er der e-learning i CTG - https://rsd.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=36768 - vi hjælper dig gerne med tilmelding eller hvis du har spørgsmål.

Laparoskopisk simulation

For intro-læger er der lap-sim i vores simulationsrum. Der er vejledning til indlogning ved apparatet - og dine kolleger hjælper dig gerne i gang.

EPJ (elektronisk patientjournal)

Hvis du ikke tidligere har været ansatte i Region Syd, er der i nogle tilfælde mulighed for at komme på kursus.

Gynækologiske forkortelser

Vi har udarbejdet en liste med gynækologiske forkortelser. Den findes som fil på vores interne drev:
X:\SHS\Kvindesygdomme og Fødsler\Kvindesygdomme\Læger\uddannelse YL\forkortelser_gynækologi-obstetrik.pdf

Uddannelseskoordinerende yngre læge lægger undervisningsprogrammet. Der er skiftevis undervisning fra vores egne læger, udefrakommende, yngre-læge-undervisning og vejledermøder.

Vi forventer, at du aktivt deltager i vores interne undervisningsprogram mindst én gang i din uddannelsesperiode hos os. Du kan f.eks. referere artikler fra tidsskrifter, et emne fra et kursus eller formidle et tildelt emne.

Når du skal på kursus, skal du aflevere en ansøgning til klinikledelsen i god tid. Dette gælder både obligatoriske kurser og andre.

Af hensyn til vagtplanlægning skal vagtplanlægger for yngre læger også have besked - enten mundtligt eller på mail vagtplanlægger, så snart du har fået tilsagn fra afdelingsledelsen. 

Blanket til kursusansøgning finder du på intranettet - Personale og HR / Uddannelse. 

Sæt dig også ind i afdelingens lokale instruks vedr. kurser og uddannelse.

APPFWU01V