Skip til primært indhold

Patientskoler

Information om patientskoler i afdelingen for Medicinske Sygdomme

Læs om de enkelte patientskoler:

Kræftsygdomme og Brystcenteret kan i samarbejde med De Sønderjyske Kommuner og Kræftens Bekæmpelse tilbyde et rehabiliteringsforløb for patienter med brystkræft, hvori der blandt andet indgår samvær og samtaler med andre i samme situation.

Desuden undervises i følgende:

 • Kirurgisk behandling
 • Kræft og seksualitet
 • Krop og fysik
 • Kost og kræft
 • Stråle-, kemo- og antihormonbehandling
 • Senfølger til medicinsk og kirurgiskbehandling
 • Sociale rettigheder/muligheder
 • Videre i livet

Undervisningen foregår i Sønderborg og foregår én gang ugentligt fra kl. 12.00-16.30.

Du kan tilmeldes sammen med en voksen pårørende.

Tilmelding sker via Kræftsygdomme, Ambulatorium.

Ambulatoriet for nyresygdomme afholder nyreskole for patienter, der har fået en nyresygdom. 

Nyreskolen foregår over fire eftermiddage på sygehuset i Sønderborg. Der undervises af speciallæge i nyresygdomme, sygeplejerske i forskellige dialysemetoder og klinisk diætist i kost.

Pårørende har mulighed for at deltage.

Der vil være mulighed for at tale med Nyreforeningen i undervisningsforløbet.

Tilmelding sker via sygeplejersken i Nyresygdomme, Ambulatorium eller personalet i Dialysen.

Patientskolen for funktionelle lidelser er specifik for dig, som har en funktionel lidelse eller oplever funktionelle symptomer.

Formålet med patientskolen for funktionelle lidelser er at få viden om og en forståelse for selve sygdommen og de ting, der foregår i kroppen og hjernen, samt få viden om, hvad du selv kan gøre for at få det bedre.

Mange vil efterfølgende være i stand til at omsætte denne viden til handlinger, som vil kunne forbedre deres tilstand.

I patientskolen kommer vi omkring følgende:

 • Hvorfor undervisning om funktionelle lidelser?
 • Hvad er en funktionel lidelse?
 • Hvad ved vi om årsager til funktionelle lidelser?
 • Hvad kan du selv gøre?
 • Kommunen som den gode samarbejdspartner
 • Patientforeningen
 • ”Mit Sygehus”

Alt det praktiske

Patientskolen foregår over 2 mødegange og forventes at tage 2 timer pr. gang med indlagte pauser. Der tilbydes vand.

Det er muligt at medbringe én pårørende til patientskolen, blot vi får besked om dette, straks du ved det, på telefon: 79 97 33 99 hvor du kommer til at tale med en sekretær.

Meld afbud

Hvis du ønsker at afmelde din tilsendte tid eller ønsker at ændre din tid, bedes du kontakte vores sekretær på tlf.: 79 97 33 99.

Her finder du patientskolen

Patientskolen for funktionelle lidelser er en enhed under Medicinsk Modtagelse Ambulatorie.

Vi er beliggende på Sønderborg Sygehus i ”de gamle røde bygninger” ved indgang D
Følg skiltene til M60 – kontorgangen.
Her vil du møde et skilt hvor der står ”Patientskole for Funktionelle Lidelser”.
Forstsæt igennem den automatiske glasdør - her vil der være et skilt til venstre for glasdøren ved det første lokale, hvor du blot tager plads på en stol i lokalet.

Adresse er:

Sygehus Sønderjylland i Sønderborg
Medicinsk Modtagelse, Ambulatorium - Indgang D
Sydvang 1
6400 Sønderborg

Henvisning

Patienterne henvises primært fra praktiserende læge eller via ambulatorier eller sengeafdelinger, når man har fået diagnosen Funktionel Lidelse eller har funktionelle symptomer.

Hvem holder patientskole?

Vores patientskole tovholdes af en sygeplejerske, som også varetager undervisningen i patientskolen.

Der er ligeledes sekretærer, der sørger for indkaldelsesbreve, booking, ajourføring af journaler og afbud/ændring af tider.

Tilbuddet om patientskolen for funktionelle lidelser er ikke bemandet med en læge.

Yderligere information

Du kan få mere information om patientskolen og funktionelle lidelser på Mit Sygehus

APPFWU02V