Skip til primært indhold

AP-læger

Almen praksis læger - om dit uddannelsesophold i afdelingen for Børn og Unge

Opholdet i afdelingen for Børn og Unge skal primært ruste dig til at varetage pædiatriske problemstillinger i almen praksis og give dig en grundig viden om pædiatriske tilstande, der bør henvises til sygehuset.

En del af læringen vil foregå i det daglige forvagtsarbejde. Der er tale om superviseret klinisk arbejde incl. undersøgelse, samtale, rådgivning, vejledning og tilrettelæggelse af behandlingsforløb eller udredningsprogram.

Der vil være fokuserede dage, hvor du følger en speciallæge i ambulatoriet.
Vi tilstræber at involvere AP-læger i visitering af henvisninger fra praksis.

Det er vigtigt, at du selv er aktiv i din læring, og at du i ledige stunder selv opsøger de funktioner, hvor du kan uddrage yderligere læring. Yngre læger er på alle tidspunkter velkomne til at gå med i sygepleje- eller speciallægeambulatorier.

Der er også mulighed for at bede ambulatoriekoordinatoren om at sætte en særlig patientkategori på eget reservelægeambulatorium, hvis du har behov for ekstra læring.

Hver uddannelsessøgende AP-læge får tildelt en vejleder, der ofte er en læge i hoveduddannelse i pædiatri.

Der planlægges min. 3 vejledermøder, hvor første møde skal finde sted i løbet af de første 14 dage i klinikken, og den personlige uddannelsesplan lægges. Andet vejledermøde lægges midt i ansættelsen og et afsluttende inden ansættelsens ophør. Der kan holdes flere evalueringssamtaler efter behov eller små samtaler om aftalte emner.

Efter hver vejledersamtale sender du referat til uddannelsesansvarlig overlæge Ann Lawaetz Skovgaard, ann.lawaetz.skovgaard@rsyd.dk

Din uddannelsesplan skal tage udgangspunkt i de kompetencer i logbogen, som er relateret til pædiatri - 32, 33, 35, 46, 48, 49, 51, 52 og 54.

Når den kliniske vejleder på sygehuset har vurderet resultatet som tilfredsstillende, underskrives kvalifikationskortet, se nedenstående link

https://www.dsam.dk/files/312/kvalifikationskort_5_paediatri_2019.pdf

Kvalifikationskortet indeholder en konkret beskrivelse af de uddannelsesmål, der skal nås inden for pædiatrien, og det er præciseret, hvordan kompetencevurderingen hos vejleder efterfølgende skal foregå. Du kan få en "lommeudgave" af kortet ved start i afdelingen.

Et godkendt kvalifikationskort fra afdelingen er en forudsætning for godkendelse i almen praksis. Du skal derfor opbevare kvalifikationskortet og fremvise det til tutorlægen i almen praksis, når denne efterfølgende skal godkende det endelige mål i logbogen.

Uddannelsesansvarlig overlæge skal attestere for gennemført tid i logbog.net.

 

APPFWU01V