Skip til primært indhold

Ansættelse som HU-læge

Information om ansættelse i HU-stillinger i pædiatri i afdelingen for Børn og Unge

Uddannelsen til speciallæge i pædiatri har en samlet varighed på 60 måneder (heraf 48 måneder i hoveduddannelse).

For at påbegynde hoveduddannelsen skal man først gennemføre ansættelse i en 1-årig introduktionsstilling. Herefter følger hoveduddannelsen, der består af følgende faser:

  • 2-årig ansættelse ved H.C. Andersen Børne- og Unge Hospital, OUH
  • 2-årig ansættelse i afdelingen for Børn og Unge, SHS (Aabenraa)

Afdelingen for Børn og Unge, Sygehus Sønderjylland, Aabenraa, har regional hovedfunktion, dvs. betydelig almenpædiatrisk funktion, mens H.C. Andersen Børne- og Unge Hospital, OUH har specialfunktion mhp. oplæring i de pædiatriske fagområder, der ikke varetages ved en pædiatrisk afdeling med hovedfunktion.

Der vil i uddannelsen være afsat 20 arbejdsdage til forskningstræning til dem, der skal gennemgå forskningstræningskurset. Læger, der har opnået ph.d. eller dr.med. grad, er fritaget for dette kursus.

I løbet af hele uddannelsen vil lægen deltage i obligatoriske kurser af generel tværfaglig karakter, samt specialespecifikke teoretiske kurser (HU-kurser).

I 1. halvdel af speciallægeuddannelsen er du ansat som reservelæge, i 2. halvdel som 1. reservelæge.

APPFWU02V