Skip til primært indhold

Ansættelse som I-læge

Information om den 1-årige ansættelse i introduktionsstilling

Introduktionsuddannelsen i pædiatri gennemføres ved ansættelse på en pædiatrisk afdeling og er af 12 måneders varighed. Ansættelsen kan påbegyndes efter endt basisuddannelse.

Formålet med introduktionsuddannelsen i pædiatri er, at du skal: 

  • Tilegne dig viden, færdigheder og holdninger, der muliggør helhedsbetragtninger i forebyggende og behandlende pædiatrisk praksis, og som skaber forudsætning for at fortsætte i hoveduddannelsen.
  • Få træning i at tage ansvar for egen faglige udvikling.
  • Udvikle evnen til at formidle et fagligt budskab til kolleger og andet sundhedspersonale.
  • Få introduktion til de videnskabelige metoder, der knytter sig til det pædiatriske speciale.
  • Få afklaret, om en speciallægeuddannelse i pædiatri er den rette karrierevej for dig. Herudover skal vi som ansættelsessted vurdere, om du kan anbefales en speciallægeuddannelse i pædiatri.

Du kan læse mere om, hvad der forventes, i "Den faglige profil" på http://paediatri.dk/faglig-profil

Den faglige profil er en beskrivelse af de kriterier, som anvendes i udvælgelsen af ansøgere til ansættelsessamtale og ansættelse. Den faglige profil tjener som vejledning til ansøgere og som grundlag for udarbejdelse af indholdet i multiple mini interviews (MMI) i pædiatri.

APPFWU01V