Skip til primært indhold

Evaluering

Om evalueringsmetoder og evalueringsredskaber i uddannelsesstillinger

Evalueringsmetoder og -redskaber

Logbogen er digital og findes på www.evaluer.dk  og som app, logbog.net

Den uddannelsesansvarlige overlæge skal sørge for, at du bliver oprettet. I din logbog skal du have signeret for alle opnåede kompetencer, og dette danner grundlag for godkendelse af uddannelsesforløbet. Du kan få signeret opnåede kompetencer af både daglig klinisk vejleder og hovedvejleder. Hele uddannelsesforløbet signeres endeligt af den uddannelsesansvarlige overlæge.

Der vil blive afholdt vejledersamtaler med 1-3 måneders mellemrum i løbet af introduktionsuddannelsen. Det er obligatorisk at udfylde en uddannelsesplan ved hver vejledersamtale. Denne skal lægges / sendes som kopi til den uddannelsesansvarlige overlæge.

Sundhedsstyrelsen stiller stigende krav om, at alle uddannelsessøgende læger evalueres og kompetencevurderes løbende under uddannelsesforløbet. Kvaliteten af evalueringerne ønskes også højnet.

Der findes mange måder at gøre det på, men der synes at være tiltagende enighed om, at 360-graders evaluering er en effektiv metode, der som navnet antyder, giver uddannelseslægen en evaluering set fra mange sider.

Uddannelseslægerne oplever også, at metoden giver bedre feedback og fornemmelse af eget standpunkt, samt de udtrykker større tilfredshed med at få tilbagemeldinger fra mange forskellige sider. Ligeledes giver metoden mulighed for, at uhensigtsmæssige uddannelsesforløb fanges tidligere og korrigeres, inden de bliver problematiske - og 360-graders evaluering kan bruges senere til at følge op.

360-graders evaluering afdækker især kompetencerne: kommunikator, samarbejder, leder og professionel. Man kan ikke bestå eller dumpe ved en 360-graders evaluering, og der følges op med en feedback-samtale mellem den uddannelsessøgende og den uddannelsesansvarlig overlæge.

Uddannelseslægen vælger selv de respondenter (min. 15 stk.), som skal evaluere lægen.

"Attestation for tidsmæssigt gennemført uddannelseselement i den lægelige videreuddannelse" findes i logbogen og underskrives af den uddannelsesansvarlige overlæge.

APPFWU01V