Skip til primært indhold

Introduktionsprogram for yngre læger

Indhold af introduktion af yngre læger i afdelingen

Introduktionsprogram

Du får tilsendt et introduktionsprogram, som vil vise præcist, hvad du skal og med hvem du skal følges. 

Lægevikarer og læger i uddannelsesstillinger har 1 uges introduktion ved 1. ansættelse her i afdelingen.

HU-læger, som er kendt i afdelingen, vil have 2-3 introduktionsdage, så der er mulighed for at opdatere sig ift. de forskellige funktioner.

Introforløbene aftales individuelt.

Det er afdelingens UKYL (uddannelseskoordinerende yngre læge), som planlægger introprogrammet. Du vil få det tilsendt pr. mail i god tid, inden du starter i afdelingen.

Som AP- og introlæge vil du i introugen naturligvis blive introduceret til de funktioner, som du kommer til at varetage under din ansættelse. Dvs. forvagtsfunktion, ambulant funktion, stuegangsfunktion. Herudover vil der være introduktion til journalføring, Infonet (instrukser), arbejdsplan mm.

Vi vil også orientere dig om vores forventninger til dig som uddannelseslæge i afdelingen, ligesom vi spørger til dine forventninger til os som uddannelsessted.

Der vil være praktisk undervisning i ABCD- og hjertestop-algoritmer samt neonatal resuscitation. Hvis I er flere, som starter i afdelingen samtidig, vil der også være teoretisk undervisning i diverse emner hver eftermiddag.

Din første vejledersamtale er skemalagt i introugen.

Efter introugen vil der for AP- og introlæger være "følgeambulatorium" i allergi og almen pædiatri, før du selvstændigt skal se ambulante patienter.

Som ny læge i Børn og Unge vil du få udleveret en tjekliste, som viser, hvad du skal igennem i løbet af din  introduktionsperiode i afdelingen. Du skal endelig spørge til de enkelte punkter, hvis de ikke "automatisk" bliver præsenteret for dig.

Supplement til introduktionsprogrammet - oplæring og selvstudium

EPJ (elektronisk patientjournal)

Hvis du ikke tidligere har været ansat i Region Syd, vil der i nogle tilfælde være mulighed for at komme på kursus.

Pædiatriske forkortelser

Vi har udarbejdet en liste med pædiatriske forkortelser, som du får udleveret en af de første dage.

APPFWU01V