Skip til primært indhold

Om afdelingen og specialet

Pædiatri i afdelingen for Børn og Unge

I afdelingen for Børn og Unge modtages børn og unge fra hele det sønderjyske område i Region Syddanmark. Vi har et tæt samarbejde med H.C. Andersen Børnehospital OUH.

I Neonatal og Barsel indlægges for tidligt fødte (fra gestationsalder 28), syge nyfødte, nyfødte med særlige behov samt akut syge børn op til 1 måned gamle. Efter udskrivelse har vi mulighed for at følge børnene i barselsambulatoriet eller Familieambulatoriet (et tilbud til sårbare familier med brug for støtte).

Afsnit for Børn og Unge varetager funktion i almen pædiatri, herunder diagnostik, udredning, behandling og pleje af medicinske og kirurgiske sygdomme hos børn og unge fra 1 måned til 18 år. Størstedelen af børn og unge indlægges akut.

Foruden diagnostik og behandling varetager vi også rådgivning vedrørende børn og unges psykiske og fysiske udvikling samt forebyggelse af sygdomme og funktionsforstyrrelser. Specialet pædiatri er således i modsætning til de fleste andre medicinske specialer aldersdefineret og ikke organdefineret. Det betyder, at pædiatrien er et meget bredt fag, der kræver tæt samarbejde med mange andre lægelige specialer og sundhedsprofessioner, med andre pædiatriske afdelinger samt regionale og kommunale instanser.

Ambulatorium og sengeafsnit

I ambulatoriet modtages børn og unge i alderen 0 til 18 år til undersøgelse, behandling og opfølgning efter indlæggelse, samt børn og unge henvist af egen læge.

Vi varetager udredning og behandling inden for alle pædiatriske subspecialer, såsom astma/allergi, infektion, neurologi, nefrologi/urologi, gastroenterologi, reumatologi osv. Patienter med kroniske sygdomme følges også med kontroller i ambulatoriet.

Børne- og ungeambulatoriet har årligt ca. 8500 besøg.

De fleste kontroller foregår i ambulatoriet i Aabenraa, men vi har også ambulatorievirksomhed i Sønderborg.

I Børn og Unge Akutmodtagelse (sengeafsnit A) observeres, vurderes og behandles akut indlagte børn af pædiatrisk forvagt eller bagvagt. De fleste børn kan udskrives i løbet af få timer. Der er 4 pladser i sengeafsnit A.

Børn og Unge Sengeafsnit (sengeafsnit B) består af 11 sengepladser. Her indlægges børn og unge efter en akut opstået sygdom, som kræver længere tids behandling eller observation - eller som del af et planlagt forløb. Forældre er indlagt sammen med deres børn.

Afsnit for Børn og Unge har årligt omkring 3000 akutte indlæggelser og 120 elektive indlæggelser.

Neonatalafsnittet har 10 sengepladser til børn og deres mødre/forældre, hvor barnet har behov for indlæggelse efter fødslen f.eks. pga. præmaturitet eller respirationsinsufficiens.

På Sygehus Sønderjylland er der årligt ca. 1700-1800 fødsler med omkring 450 indlæggelser på neonatalafsnit.

På barselsafsnittet er der 9 sengepladser. Her indlægges raske børn sammen med de mødre, der har haft en kompliceret graviditet og/eller fødsel med behov for efterfølgende pleje/behandling.

Vi har kun "familiestuer", hvor både mor og far kan være indlagt sammen med deres børn.

Barselsklinik / Barselsambulatoriet modtager børn, der f.eks. skal have kontrolleret bilirubin og vægt samt mødre med ammeproblemer.

APPFWU01V