Skip til primært indhold

Rammerne for dit klinikophold

Indholdet af den første og de følgende dage for medicinstuderende i klinisk ophold

Første dag i dit klinikophold

Den første morgen møder du i afdelingens konferencerum kl.8.00. Konferencerummet ligger nærheden af afdelingen for Børn og Unge (område 3 ved indgang A) - spørg evt. i receptionen Børn og Unge. Ved morgenkonferencen vil du møde læger og andet personale.

Efter morgenkonferencen bliver du vist rundt, får information om omklædning (HUSK hængelås til omklædningsskabet), modtager ID-kort og koder, som vi gennemgår med dig, så vi er sikre, at alt virker. Derefter er du klar.

De efterfølgende dage

Dit klinikophold (for 6., 8. og 10. semester) strækker sig over 2 uger. Du vil hver dag være knyttet til en fagperson fra afdelingen. Der er lagt en plan for dig og dine medstuderende, som sikrer, at du ser og deltager i de delfunktioner, som afdelingen rummer.

Hver dag vil omhandle 1 eller 2 funktioner, som du skal få kendskab til. De 2 ugers klinikophold består af minimum 37 timer/uge og indbefatter, at du følger forvagten om aftenen én af dagene.

Du skal møde omklædt dagligt kl. 8.00 (lægemødetid), også den dag, hvor du forventes at være i afdelingen til kl. 20-22.

Der er lagt ugeplaner, således at du ved, hvilken funktion / læge du skal følge den pågældende dag.

Her finder du også beskrivelse af afdelingen og dagsprogrammet, som det vil foregå for 1. Børnemodtagelsen og sengeafsnit, 2. Neonatal og Barsel, 3. Ambulatoriet.

APPFWU01V