Skip til primært indhold

Om afsnittet

Fakta om Afsnit for Børn og Unge

Afsnit for Børn og Unge varetager udredning, behandling og pleje af alle medicinske og kirurgiske sygdomme samt medvirker til forebyggelse af sygdomme og sundhedsfremme hos børn og unge fra 1 måned til og med 18 år. 

Det drejer sig f.eks. om:

  • Børn og unge henvist fra egen læge og vagtlæge
  • Børn og unge med vandladningsproblemer og forstoppelse (urologiske sygdomme) - både planlagte og akutte patienter
  • Børn og unge med mave-tarmsygdomme - både planlagte og akutte patienter
  • Børn og unge med øre-næse-halssygdomme, henvist af ørelægerne
  • Børn og unge med øjensygdomme, henvist af øjenlægerne
  • Børn og unge med sygdomme i knogler og bevægeapparat (ortopædiske sygdomme)
  • Børn og unge med sukkersyge (diabetes)
  • Børn og unge med astma og allergi
  • Handicappede børn og unge, der bor på døgninstitution
  • Unge efter selvmordsforsøg og selvskadende adfærd

Vi modtager børn og unge fra hele det sønderjyske område i Region Syddanmark.

Afsnit for Børn og Unge består af akutmodtagelse, ambulatoriet og sengeafsnit. 

Patientforløbene er meget forskellige og afhænger af den konkrete problemstilling. Der kan være tale om et akut besøg med eventuel efterfølgende indlæggelse, et planlagt ambulant eller indlæggelsesforløb. 

Uanset om besøget er kort eller langt, er det vigtigt, at børn, unge og deres forældre har en god oplevelse. Det er vigtigt at være godt forberedt og føle sig tryg og involveret. Vores personale har en stor erfaring med børn og unge og står klar med både information og støtte i hele forløbet.

Afdelingsledelsen

Louise Jürgensen

Cheflæge

Børn og Unge


Vivian Mathiesen

Chefsygeplejerske

Børn og Unge


Afsnitsledelsen

Merete Højfeldt

Oversygeplejerske

Afsnit for Børn og Unge


79 97 24 10
APPFWU01V