Skip til primært indhold

Om afdelingen

Fakta om afdelingen for Børn og Unge

Afdelingen for Børn og Unge, Sygehus Sønderjylland i Aabenraa tilbyder undersøgelse og behandling til børn og unge fra hele det sønderjyske område af Region Syddanmark - de små nyfødte op til 1 måned gamle modtages i Neonatal og Barsel, og børn og unge fra 1 måned op til 18 år i Afsnit for Børn og Unge.

Afdelingen er delt op i 2 afsnit:

Neonatal og Barsel modtager nyfødte børn op til en måned gamle - både syge nyfødte, for tidligt fødte børn og raske nyfødte, hvor det er moderen, der har behov for indlæggelse efter fødslen.

Afsnit for Børn og Unge varetager, udredning, behandling og pleje af alle medicinske og kirurgiske sygdomme samt medvirker til forebyggelse af sygdomme og sundhedsfremme hos børn og unge fra 1 måned til og med 17 år. Størstedelen af børn og unge, der kommer på sygehuset, kommer akut.

Afdelingsledelsen

Louise Jürgensen

Cheflæge

Børn og Unge


Vivian Mathiesen

Chefsygeplejerske

Børn og Unge


APPFWU02V