Skip til primært indhold

Om afdelingen

Fakta om afdelingen for Kvindesygdomme og Fødsler

Afdelingen for Kvindesygdomme og Fødsler på Sygehus Sønderjylland i Aabenraa tilbyder dels undersøgelse og behandling af gynækologiske sygdomme (kvindesygdomme) og dels undersøgelser og behandling i graviditeten samt fødselshjælp.

I Kvindesygdomme og Fødsler arbejder vi meget aktivt på at undgå unødvendige operative indgreb, og benytter – når muligt – fortrinsvis minimalt invasive indgreb.

Vi dækker alle gynækologiske og obstetriske subspecialer, med undtagelse af cancerkirurgi og højt specialiserede funktioner.

Vi er en aktiv del af  Bækkenbundscentret på Sygehus Sønderjylland, som er et multidisciplinært center, hvor patienten med komplekse bækkenbundslidelser er i fokus.

Herudover er et nyt tværfagligt center inden for psykosomatisk gynækologi og obstetrik under opbygning.

Obstetrikken dækker over akut svangremodtagelse, ambulatorium, føtalmedicin, familieambulatorium, jordemoderkonsultationer og fødegang, og har omkring 1700 fødsler pr. år.

Vi er særligt optaget af at understøtte den naturlige fødsel, herunder bl.a. at tilbyde stående underkropsfødsel. Vi vægter det gode tværfaglige samarbejde højt, samt et stimulerende læringsmiljø med fokus på forståelsen af fosterfysiologi. Vi prioriterer trivsel og høj kvalitet i vores arbejde – og nye innovative løsninger tilgås med nysgerrighed og et åbent sind.

Vi lægger stor vægt på at opretholde og udvikle et godt og trygt læringsmiljø og har i afdelingen medicinstuderende, læger i uddannelse til speciallæge i gynækologi/obstetrik og almen medicin, jordemoder- og sygeplejestuderende samt SOSA- og lægesekretærelever.

Vores værdier og afdelingens tilgang til det gynækologiske og obstetriske speciale kalder vi Aabenraa-modellen.

Læs mere om Aabenraa-modellen og se modellen som grafisk fremstilling.

Afdelingsledelsen

Britta Frederiksen-Møller

Cheflæge

Kvindesygdomme og Fødsler


Vivian Mathiesen

Chefsygeplejerske

Kvindesygdomme og Fødsler


Trine Andersen

Chefjordemoder

Kvindesygdomme og Fødsler


APPFWU01V